DNA

Danske matematikere står bak modellen som kan bli et viktig verktøy for domstolene.

Ny dansk studie viser at tiden opp til fødselen og like etter er avgjørende for om vi får astma – og kanskje mange andre sykdommer.

Det mye omtalte legemiddelet Spinraza utgjør ingen kur for sykdommen spinal muskelatrofi, viser studie. Halvparten av barna fikk riktignok betydelige forbedringer. – Men prisen er for høy, mener Beslutningsforum.

Fra NTNU

Den er en irriterende liten rakker på kjøkkenet, men er så vanvittig god til å lage barn at den kan skryte av både tur ut i verdensrommet og flere nobelpriser.

De er bleke og tåler lite dagslys. De må tappes for blod eller få blodoverføring for å overleve. Men forskere er uenige om hvorvidt den sjeldne blodsykdommen er opphav til vampyrmyten. Nå er en ny genfeil funnet.