Depresjon

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.

En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke noen typer antidepressive medisiner tidlig og midtveis i svangerskapet, men ikke mot slutten. 

Deprimerte foreldre sliter med barneoppdragelsen. – Det er på tide at vi retter mer oppmerksomhet mot familiens nettverk når mor eller far sliter, mener norsk forsker. 

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. 

I en ny studie fant forskerne ingen sammenheng mellom depresjon og amming.