Depresjon

Eldre som har god balanse, muskelstyrke og mobilitet er mindre rammet av depresjon, viser ny studie.

– Da vi kom frem til resultatet, tenkte vi: «Å nei», sier forsker.

Ny studie bygger opp under velkjente funn om trening og psykisk helse. 

Et to uker langt kurs gjorde dem mindre deprimerte og ga dem bedre mental helse, fant forskere ved Universitetet i Bergen.

Det å akseptere at livet er ufullkomment, gjør at eldre trives bedre.