Demokrati

Fra Fafo
Norske politikere har gjerne omfattende planer for integrering av innvandrere i det norske samfunn. Men når det kommer til integrering innad i egne rekker er holdningen langt mer passiv.
Valgforsker Bernt Aardal tror det er sterke strømninger i Høyre som kan fristes av et samarbeid med Fremskrittspartiet etter valget.
Frp kan få et enda bedre valgresultat enn meningsmålingene viser, og valget kan bli en skuffelse for SV. Det tyder tidligere erfaringer om forholdet mellom resultatene fra skolevalg og valg på.