Demokrati

Velgerne opplevde ikke å få dårligere økonomi fram mot valget, slik mange har trodd.

22. juli-kommisjonen i Norge var lukket og dominert av direktører og eksperter. Kommisjonen for lagring av atomavfall i Tyskland var åpen og dominert av interessegrupper og politikere. Hva fungerte best?

Fra NTNU
Etter å ha studert medielandskapet i 137 land, slår professor fast at Telenor er Norges beste bidrag for mer demokrati i verden.
Manglende stemmerett handlet vel så mye om klasse som om kjønn.
- Det kommer til å bli et jevnt valg. Sammenlignet med forrige valg er det flere tema og hendelser som kan påvirke utfallet, og de er ikke kontrollerbare for presidenten og hans konkurrent, sier Paul A. Beck, amerikansk professor i statsvitenskap.