Demokrati

Nils Klim-prisen

Francesca R. Jensenius fant uventede effekter av å inkludere indiske lavkaster i politikken.

To dager før valget i fjor høst gikk fagfolk ut i forskning.no og advarte mot metodesvakheter ved bruk av robot-intervjuer. Nå dropper VG videre samarbeid med Infact, som bruker telefon-roboter.

Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport.