Demokrati

To dager før valget i fjor høst gikk fagfolk ut i forskning.no og advarte mot metodesvakheter ved bruk av robot-intervjuer. Nå dropper VG videre samarbeid med Infact, som bruker telefon-roboter.

Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport.

Det kan bli et demokratisk problem at journalister sjelden slipper til folk over 67 og under 20 år, mener forskere.

Alder og politisk interesse hos dem som svarer på meningsmålingene, gjør at de ikke nødvendigvis gjenspeiler alle som vil bruke stemmeretten.

På grunn av Brexit er ideen om et vestlig demokrati under press, mener statsviter Johan P. Olsen. – Det gir oss mulighet til å reise noen sentrale samfunnsspørsmål på nytt.