Tett på små

Av Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Cetonia aurata (Foto: Arnstein Staverløkk)
Cetonia aurata (Foto: Arnstein Staverløkk)

Gullbassen er vanlig over store deler av Sør-Norge. Den er rundt 15 mm lang og tilhører familien skarabider. Arten er ofte å finne på blomster når den svermer i juni-juli. (Cetonia aurata Linnaeus, 1758)

Claviger testaceus (Foto: Arnstein Staverløkk)
Claviger testaceus (Foto: Arnstein Staverløkk)

Blind køllebille kan man finne i maursamfunn hos mauren Lasius flavus. Der lever billen sammen med mauren som gjerne har kolonien sin under en stor stein. Når man løfter på en slik stein, kan man se maurene beskytte billene og bærer dem bort. (Claviger testaceus Preyssler, 1790)

 

Gnorimus nobilis (Foto: Arnstein Staverløkk)
Gnorimus nobilis (Foto: Arnstein Staverløkk)

Gnorimus nobilis er navnet på denne gullbassen som tilhører familien skarabider. Larvene av denne arten lever i gamle hule eiker mens de voksne er blomsterbesøkende i den korte tiden de lever. Arten har en sørlig utbredelse, men er ikke veldig vanlig (Gnorimus nobilis Linnaeus, 1758).