Ingvald Strømmens blogg

Samspill i ingeniørutdanningen

7.3 2012 14:32

Norge har et stort behov for flere ingeniører. NAV anslår i sin bedriftsundersøkelse at nasjonen trenger 16 000 flere ingeniører. NTNU utdanner ca. 80 prosent av landets sivilingeniører. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU (NTNU-IVT) utdanner omtrent halvparten av disse og sender hvert år ca. 700 nye sivilingeniører ut i spennende og viktige jobber i industri og forvaltning. Vi er opptatt av at disse skal ha en høykvalitets utdanning slik at de kan være med å bringe nasjonen framover på viktige samfunnsområder.

Våre bidrag
NTNU-IVT ønsker å bidra med løsninger på globale og nasjonale utfordringer knyttet til sikrere, renere og mer effektiv energi. Vi ønsker å sikre Norges posisjon som verdensledende i havrommet. Vi ønsker å skape grunnlag for funksjonell og bærekraftig infrastruktur og bygd miljø. Vi ønsker å skape grunnlag for større verdiskaping av Norges kompetanse og naturressurser. Sist, men ikke minst, ønsker vi å bidra til en styrket konkurranseevne i norsk næringsliv gjennom vår utdanning og forskning.

Studentrekruttering
Studentrekruttering er et nøkkelord. I dag er rekrutteringen til våre masterprogram svært god - 750 nye studenter startet sine studier hos oss høsten 2011. Med et gjennomsnittlig karakterkrav på over 5, er dette et kull som har et fantastisk utgangspunkt for sine studier. Vi er spesielt glad for at kvinneandelen fortsatt er stigende. Av de 750 nye studentene var 34 prosent kvinner. Vi er på rett veg, men dette må vi ha et sterkt fokus på fortsatt. Det er viktig for Norge at enda flere ungdommer fatter interesse for realfag og teknologi og ønsker å ta ingeniørutdanninger. Rekruttering av nye studenter må være en dugnad mellom mange aktører: utdanningsinstitusjonene, næringslivet og forvaltningen.

Kvalitet i utdanningen
Midt oppe i det sterke fokuset på kvantitet må vi ikke glemme kvalitet i studiet. Sivilingeniørutdanningen ved NTNU er forskningsbasert og utgjør et vesentlig kvalitetselement i våre masterprogram. NTNU-IVT har ca 500 ph.d.-studenter, og i 2011 utdannet vi 88 nye ph.d.-kandidater. Det er det høyeste antallet vi noen gang har hatt ved fakultetet. Det er gledelig å se at etterspørselen etter slik kompetanse også er økende fra næringslivsaktører. En økt forskningskompetanse i næringslivet vil bidra til økt etterspørsel etter forskning og nye ph.d.-kandidater. Et økt nivå på forskningsinnsatsen vil i neste omgang styrke våre masterprogram. Slik får vi en positiv spiral med et styrket næringsliv – og styrket kvalitet og relevans i forskning og utdanning.

Samarbeid
Ved NTNU-IVT har vi en meget omfattende næringslivskontakt. Dette skjer fordi våre fagområder har et stort nedslagsfelt. Gjennom «næringslivsringer» knyttet til våre studieprogram (som kan telle opp til 60 bedrifter), har vi etablert et godt samarbeid. Vi inviterer nå flere næringslivsaktører til samarbeid om rekruttering, utdanningsprogram og vår forskningsstrategi. I dette arbeidet søker vi brukernes aktive deltakelse. Samspillet har gitt betydelige resultater – i styrket rekruttering, styrket utdanningsprogram og økt forskningsinteresse i næringslivet.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Ingvald Strømmens blogg