Ingvald Strømmens blogg

Ingeniørfaglige bidrag til et bærekraftig og nyskapende Norge (5) - Forskningsutfordringer knyttet til infrastruktur innenfor vann- og avløpssektoren

13.8 2012 15:16

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU (NTNU IVT) har, i samarbeid med ulike deler av norsk næringsliv og forvaltning, utarbeidet en forskningsstrategi (fagplan) fremover mot 2020. Denne fagplanen vil være nært knyttet til studieprogrammene våre.  NTNU IVT utdanner ca. 40 prosent av landets sivilingeniører og vi vil videreutvikle studieprogrammene med grunnlag i forskningen som skal utføres. Dette er det femte blogginnlegget i en bloggserie om den kommende forskningsstrategien, og omhandler forskningsutfordringer for å bringe fram rent vann til Norge og verden innenfor fagområdet bygg, anlegg og infrastruktur.

Sentrale forskningsutfordringer 
Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer og generelt økte krav til miljøstandard, skaper store utfordringer for vann og avløpssystemer. Avløpssystemene er delvis gamle og utslitte; internasjonalt men også i høy grad i Norge (jfr. ”State for the Nation”, 2010). Eksempler på utfordringer er økende hyppighet av oversvømmelser i urbane områder og av driftsavbrudd i vannforsyning eller avløp på grunn av skader eller manglende kapasitet. Det vil være behov for meget store investeringer i denne infrastrukturen de nærmeste tiårene. Ledende økonomer mener at vann og avløpsindustrien på verdensbasis vil oppleve en formidabel økonomisk vekst i det 21. århundre. Dette skaper store utfordringer og muligheter som må møtes med økt forskningsinnsats. Eksempler er:

 • Sikkert drikkevann ved fjerning av alle typer forurensing, ny renseteknologi, energieffektivitet og optimalisering
 • Energieffektiv avløpsrensing, rensing for gjenbruk av vann, optimalisering av bioenergi fra avløpsslam
 • Overvannshåndtering tilpasset virkning av klimaendringer og fortetting av byer
 • Bærekraftig fornyelse av eksisterende vann- og avløpsnett, bygging av nye VA-systemer, samt geografisk representasjon av nettet
 • Vannkvalitet i akvakultur - rensing for resirkulering og utslippsbegrensning
 • Eksport av ferskvann fra Norge til Europa – hensiktsmessige transportløsninger
 • Behandling av prosessvann ved oljeutvinning

Viktig samarbeid
NTNU IVT har i dag en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe på dette området. Forskningen dekker i prinsippet hele vann- og avløpskjeden fra kilde via overføring, behandling og distribusjon til tappekran for vannforsyning og fra sanitærinstallasjoner via oppsamling, overføring, rensing og resipient på avløpssiden. NTNU IVT disponerer et vannanalyse-laboratorium, forskningshaller for drikkevann og avløpsvann, samt en avansert feltstasjon for urbanhydrologiske målinger. Det er videre viktig at det nære samarbeidet med brukere av forskningsresultater i næringslivet og blant myndigheter fortsetter og utvikles videre.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Ingvald Strømmens blogg