121 millioner deprimerte

121 millioner mennesker er deprimerte,  og en ny studie identifiserer noen av de sosiale trekkene ved depresjon i 18 forskjellige land. 15 prosent av befolkningen i høyinntektsland, og 11 prosent i land med lavere velstandsnivå, er deprimerte. Kvinner rammes dobbelt så ofte som menn, og tap av partner er den største årsaken til depressjon på verdensbasis.

Tap av partner innebefatter både død, skillsmisse og separasjon. Forskerne har intervjuet 89 000 mennesker, og identifiserte folk som har eller har hatt en såkalt stor depressiv periode. For å falle innenfor denne definisjonen må en person oppfylle minst fem av følgende ni kriterier:

Tristhet, tap av interesse eller glede, skyldfølelse, lav selvfølelse, forstyrret appetitt eller søvn, lav energi eller dårlig konsentrasjonsevne. (forskning.no/HJ)