Bransje: petroleum

Ikke all olje har like stor kommersiell verdi. Kjemiske undersøkelser av olje i Barentshavet forteller om når oljen ble til og hva som har skjedd med den etterpå.

Fra SINTEF

Framtidas oljearbeidere vil kanskje måle noen milliontedels millimeter på strømpelesten – og gi oss olje som i dag forblir i reservoaret. 

Forskere i Stavanger og Bergen lager verdens første fullskala boresimulator på internett. Forskere, studenter og industriaktører over hele verden står i kø for å logge seg på.

Fra NTNU

Dei gode, gamle ugelstadkulene får nytt liv i neste generasjon LCD-skjermer og til å drive ut meir olje frå reservoara. 

Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå er skoler og uthus utstyrt med jordskjelvmålere, slik at forskere kan se om aktiviteten kan avsløre olje- og gassreservoarer.