Bransje: IKT

Ved hjelp av mobilapper utviklet ved Universitetet i Oslo kan du utforske keisertidens Roma eller oppleve D-dagen på Omaha Beach.

Etterretningsbasen som huset britiske kodeknekkere under andre verdenskrig, skal tas i bruk igjen. Denne gangen i kampen mot cyber-kriminalitet.

Når alle offentlige informasjonssystemer begynner å snakke sammen, kan foreldrepenger og barnehageplass komme automatisk. Men det er et godt stykke igjen.

Fra SINTEF

Hvis noe skjer med vann- og avløpene i byene våre, får vi ikke gått på do, dusjet eller brukt vann fra springen. Nå skal dataforskere varsle før det skjer.

Oppdateringer av hvor pasienter og ansatte til enhver tid er og hva de gjør kan bidra til bedre og mer effektiv organisering av sykehusene.