Bøker

Det mener Arngrim Hunnes, som selv er økonom. Han etterlyser bredere lesing blant samfunnsøkonomene og mener de kan begynne med Adam Smith.

Hvis det finnes én bok du må få med deg hvis du skal studere matematikk, må det være Isaac Newtons Principia, mener professor i matematikk Rolf Tomas Nossum.

Lærerstudenter leser lite skjønnlitteratur. De mangler både tid og konsentrasjon.