55 unge salamanderforskere på kunnskapsjakt

3.7 2017 00:32

Jeg har ofte med skoleklasser ut i felt for å hjelpe meg å telle salamander. Nylig inviterte jeg elevene på 7. trinnet ved Røyslimoen skole på Lillehammer til Igletjern for å være salamanderforskere for en dag. På forhånd hadde de studert hvordan salamandern ser ut og hvordan den lever. Målet med utflukten var at elevene skulle hjelpe til å bestemme og telle små- og storsalamander. I tillegg skulle de lære om salamandernes naboer i tjernet.

Bli med inn i salamanderens verden >

Den naturlige skolesekken

Elever i 7. klasse ved Røyslien skole på Lillehammer ble med ut på tur for å telle salamander.  (Foto: Børre K. Dervo ©)

Forskerdagen ble utviklet sammen med lærere ved Røyslimoen skole allerede i 2011, som et prosjekt i Den naturlige skolesekken Nå står skolen selv for forberedelsene og jeg stiller opp med en feltdag.

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene, som skal bidra til bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.

Den naturlige skolesekken legger vekt på å bruke nærmiljøet og lokale aktører utenfor skolen i flerfaglig undervisning med fokus på bærekraftig utvikling. Læreplanen for grunnskolen inneholder mål om forskningsspørsmål, naturundersøkelse, databearbeiding, mangfold i naturen og bestemmelse av planter og dyr. Salamanderforskning passer derfor godt som prosjekt i skolen.

Rusefangst

Salamanderne fanges med ruser. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Oppgaven som elevene fikk var å sjekke salamanderruser. Rusene, som egentlig er laget for å fange ørekyte, hadde stått ute i 24 timer. De sammenleggbare nettingrusene settes på grunt vann nær land, har ingen åte og fungerer godt til fangst av salamander

Hver gruppe fikk i oppgave å sjekke fem ruser. Elevene skulle bestemme art- og kjønn på salamanderne.

Elvene samarbeider i grupper med samle inn rusene og bestemme og telle dyrene. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Elevene hadde fått utdelt en 30 liter stor plastboks hvor de tømte fangsten. I tillegg til salamander, fanget elevene også vannkalver, ulike teger, igler og rumpetroll med rusene. Alt ble samlet i plastboksene. Elevene måtte samarbeide i grupper for å bestemme og telle opp fangsten.

Alle elevgruppene fikk stor fangst. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Flinke elever

Jeg har laget et skjema som elevene fyller inn rusefangsten i. Bestemmelsen av dyrene går like greit hvert år. Elevene lærer seg fort forskjellen mellom små- og storsalamanderen og mellom hann og hunn. Også de andre dyrene greier de å bestemme med litt øvelse.

Elvene fikk bruke en plastbelagt bestemmelsesnøkkel til å finne ut hva slags dyr de fant. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Det samme skjer hvert år. Til å begynne med er det mange elever som vegrer seg for å ta på salamanderne. På slutten av dagen er det knapt noen som ikke har holdt en salamander og studert den nøye. Mange av elevene skulle nok også gjerne ha hatt med seg en ny venn hjem. Det er dessverre ikke lov.

Elevene førte resultatet av tellingene inn på et eget skjema. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Sårbart og fredet dyr

Salamanderne er fredet og det er i utgangspunktet ikke lov til å fange dem. For å få lov til det trengs en fangsttillatelse fra Miljødirektoratet. Undervisning er et av formålene de det er åpnet for å søke om fangsttillatelse til. Skoler som kunne tenke seg å prøve salamanderfangst i skolen, kan man ta kontakt med nærmeste universitet, høyskole eller Fylkesmannens miljøvernavdeling for å få hjelp.

Det er også stoff å finne på nettet. Både i Trøndelag og i Nittedal er det laget gode opplegg for skolene.

Bli med inn i salamanderens verden >

Stor- og småsalamander. (Foto: Børre K. Dervo ©)

For de som måtte lure på om dyrene tåler å en dag med så mange elever, så er svaret ja. Elevene lærer fort hvordan de skal håndtere dyrene humant.

Hva gjør jeg hvis jeg finner en salamander? >

Det er heller ikke elvenes forstyrrelse denne ene dagen i året som er problemet for salamanderne. Det som truer salamanderne igjenfylling av ynglelokaliteter, fiskeutsettinger og tap av overvintringsplasser. Jeg tror at en forskerdag for elever er med på å skape kunnskap og holdninger som kommer salamanderne til gode. Holdninger som seinere er med på å hindre ødeleggelse av salamandernes leveområder og eventuelt fører til at tiltak blir gjennomført når skader er påført.

Populært og strandnært trestjernes hotell for firbeinte ønsker flere gjester >

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Salamanderbloggen

Siste blogger

Bak kulissene i forskning.no-redaksjonen
avdelingsdirektør, Norsk Romsenter
Følg forskerne på «G.O. Sars»
formidlingskoordinator