MAREANO toktdagbok

Full storm og nytt feltområde ved Svalbard

14.11 2017 12:33

Mareanos høsttokt er nå i gang igjen etter at forskningsskipet G.O. Sars har vært disponibel for Sysselmannen i forbindelse med helikopterulykken utenfor Barentsburg. På grunn av dårlig vær er datainnsamling i det planlagte området ved delelinjen mot Russland utsatt til neste år. I stedet kartlegger vi utvalgte områder i eggakanten vest for Spitsbergen og ved Bjørnøya.

Av Børge Holte (HI) og Valerie Bellec (NGU)

13 av Mareanos forskere og teknikere, samt en student fra Universitetet i Tromsø, gikk om bord i G.O. Sars i Longyearbyen sist tirsdag. Etter ankomst om bord viste det seg at værmeldingene var truende, med tre døgns heftig storm fra øst. Å gå til havs i slikt vær og kjempe seg mot vinden med kurs for feltområdet ved delelinja mot Russland, ville ikke gitt fremdrift, men derimot mange uværsdager og kun 1-2 døgn med datainnsamling. Dette er ikke rasjonell ressursbruk. Noe måtte gjøres!

Hektisk aktivitet på Havforskningsinstituttets kontor ved UNIS i Longyearbyen. Pga. langvarig storm måtte nytt feltområde vest for Spitsbergen og ved Bjørnøya klargjøres på kort tid. Store datamengder måtte på kort varsel overføres fra fastlandet og dataprosesseres før det nye feltområde var klart for datainnsamling. Til venstre ses Valerie Bellec, og til høyre Nicole Baeten (begge geologer ved Norges geologiske undersøkelse/NGU). Foto: Børge Holte/Havforskningsinstituttet

Etter hektisk aktivitet blant NGUs geologer og hos Norsk marint datasenter / Havforskningsinstituttet (HI), og etter store dataoverføringer til HIs kontor i forskningsparken i Longyearbyen, ble det klart at det var mulig å forandre våre planer fullstendig. I stedet for det nordøstlige Barentshavet ved delelinjen, kartlegges denne gangen neste års planlagte havområder vest for Svalbard og ved Bjørnøya.

Arealbokser som skal kartlegges på eggakanten vest og sør for Spitsbergen. På grunn av langvarig storm var det ikke mulig å ta oss frem til det opprinnelig planlagte området ved delelinja øst for Svalbard. Kart: MAREANO

Dersom værmeldingen holder seg, er vi i full gang i de utvalgte arealene natt til søndag. Men foreløpig ligger vi i ro ved den nordligste arealboksen (se kart) i håp om snarlig avtakende vind. I skrivende stund er vindhastigheten 22 meter pr. sekund (liten storm). Vi ser frem til varslet avtagende vind, og ikke minst til datainnsamlingen i eggakanten vest for Svalbard, helt ned til tusen meters dyp. Her venter spennende bunntyper og dyreformer på å bli oppdaget av videoriggens kamera.

Følg oss videre!

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

MAREANO toktdagbok