Mer fysisk aktivitet i skolen: Hurra?

12.12 2017 13:05
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en time fysisk aktivitet om dagen for alle elever på 1.-10.trinn.

– Hurra! sier medlem av i helse- og omsorgskomiteen og på Stortinget i et intervju til NRK.

Men er det grunn til å rope hurra? Som kroppsøvingsforskere har vi kunnskap som gjør at vi er kritiske til vedtaket.

Kroppsøving har vært en læreplanfestet skolefag i mange tiår. Det er et fag hvor elevene skal lære. I tidligere blogginnlegg fra vår nasjonale kartleggingsstudie har vi vist at kroppsøving er et fag mange elever liker, samtidig som det er en del utfordringer knyttet til faget. Selv i et skolefag hvor det stilles krav til kvalifiserte lærere er det altså ting å ta tak. I det pågående arbeidet med å utvikle ny læreplan i norsk skole, legges det opp til at både lærere, forskere og andre med meninger om faget kan bidra. Dette for å sikre at både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap legges til grunn for den nye læreplanen.

Hva ligger så til grunn for vedtaket om en times fysisk aktivitet? For oss ser det i alle fall ikke ut til å være tuftet på forskning. Vi vet for lite om hvilken effekt slike tiltak har. Styret i Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag har nettopp problematisert dette i artikkelen «Kroppsøving blir redusert til ‘fysisk aktivitet’ – debatten uteblir». Hovedbudskapet i artikkelen er at man istedenfor å innføre pliktige fysisk aktivitetstiltak, bør prioritere å jobbe med god læring i kroppsøvingsfaget. Nettverket mener også at tiltaket har et klart «ovenfra og ned»-perspektiv» hvor eksterne «eksperter» blir hyret inn for fronte tiltaket. De etterlyser et «nedenfra og opp» perspektiv hvor læreren profesjons- og fagkompetanse blir anerkjent og brukt.

Gjennom dette innlegget ønsker vi å bidra til at debatten som etterlyses tas før vi roper «Hurra!».

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Kroppsøving

Siste blogger