Bør elevene overlates til seg selv i gymgarderoben?

12.1 2017 09:00

Ved Høgskolen i Innlandet har vi nettopp gjennomført en nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøving. Vi fant at 6 av 10 elever opplever at en voksen ikke er til stede for dem når de er i garderoben. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere er mer tilstede i enn sine mannlige kollegaer.

Politikerne i Norge har bestemt at kroppsøving skal være et fag for allmenndanning. I det ligger en forventning om at elevene skal få kunnskap og modenhet til å møte livet praktisk, sosialt og personlig.

For kroppsøvingsfaget innebærer dette blant annet at elevene skal lære respekt for hverandre og bli rustet til å vurdere kroppsideal. Faget skal også bidra til at elevene utvikler positiv oppfatning av kroppen. Dette er altså skolen og kroppsøvingslærerne pålagt å følge opp. Men våre tall viser at garderoben er en «voksenfri sone».

Ingen ser ut til å ha tenkt på at garderoben også er et rom der det kan foregå læring.

Tall fra vår nasjonale kartleggingsstudie på kroppsøving for elever på 5.-10. trinn viser at 55 prosent av elevene synes det er greit å dusje i tilknytning til kroppsøvingstimen. 18,8 prosent av elevene svarer de ikke liker å være naken sammen med andre, en utfordring som er størst for jenter på ungdomstrinnet.

15 prosent av elevene synes det er bråkete i garderoben. Dette er først og fremst er et problem i guttegarderoben på barnetrinnet. Studien viser at 3 prosent opplever å bli ertet eller mobbet i garderoben, noe som utgjør 10 500 elever dersom vi bruker studien for å si noe om situasjonen i hele landet. 57,2 prosent av elevene opplever at det ikke er voksne som passer på dem i garderoben. Elever som har mannlig kroppsøvingslærer opplever i mindre grad å bli passet på i garderoben enn de som har kvinnelig lærer.

Garderoben er altså et rom der mange elever opplever å være sårbare. Men denne sårbarheten må de håndtere alene sammen med andre jevnaldrende. Er det så lurt? Vi mener at skolene må begynne å tenke på at garderoben kan brukes som en læringsarena om tematikk knyttet til kropp og respekt for hverandres ulikhet – og mer overordnet; allmenndanning.

Heller enn å abdisere og overlate garderoben til «småkonger» i elevflokken, bør kroppsøvingslæreren være tilstede i garderoben som en tydelig voksen. Både for å passe på at elevene har det bra, men også for å ta i bruk garderoben som en læringsarena for å realisere deler av fagets- og skolens mål. 

Derfor: Gymtimen begynner og slutter i garderoben!

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Kroppsøving