Lakselusovervåkning og feltlyrikk

8.5 2018 15:07

Har du sett slike blåser på sjøen nær deg? Då er me i området for å overvåke kor mykje lakselus som er i vatnet.

Under desse blåsene befinn det seg eit bur med 30 fisk. Fisken står der for å samle lakselus. Foto: Lars Asplin, Havforskningsinstituttet

Nettopp nå, som kvart år på denne tida, begynner små laks å svømme frå elva og mot havet. Sjøørret går og ut frå elva for å beite i sjøen der mattilgangen er betre enn i elva. Fisken står i fare for å få på seg lakselus, og dess mindre fisken er dess mindre lus tåler den. Lus som får på seg lus, får skader i skinnet, vert meir eksponert for andre infeksjoner. Dersom skadene vert store nok kan fisken få problemer med å balansere saltkonsentrasjonen mot det salte vatnet den svømmer i. Fisk med lus veks seinare og dersom den får nok lus, vil den døy.

Meir lus enn før

På grunn av all oppdrettsfisken som står langs kysten vår er det mange stader meir lus enn før oppdrettsnæringa. Lakselusa klekker luselarver rett ut i vassmassene som driv rundt med straumen på leit etter ein vertsfisk. På denne måten sikrar lusa spreiing av borna sine, og lusa smitter mellom oppdrett- og villfisk. For å kartlegge kor mykje lakselus villfisken får på deg, og kvar den får så mykje lus at det vil føre til lavare overlevelse er me kvar vår ute og overvåker kor mykje lus fisken har på seg.

Teller lus på fisk

For å kartlegge kor mykje lus som finnes i eit område benytter me oss av fleire metoder. Basert på kunnskap om straum, temperatur og antal lus på alle oppdrettsanlegg langs kysten berekner me kvar veke tettheten av lus langs heile kysten. Resultater kan du sjå på www.lakselus.no. I tillegg er det ein heil gjeng satt i sving for å fiske vill fisk, og telle lus på dei. Både laks og ørret blir fanga under lakselusovervåkinga.

Smoltbur

I tillegg til å fange vill fisk har me ute smoltbur som inneheldt små oppdrettslaks. Under blåsene på biletet har me satt ut eit lite bur med 30 små oppdrettslaks i. Fisken står der for å samla lakselus, til me etter 14 dagar kjem og bytter fisken. Ved å telle lus på all fisken som vert tatt opp, får me dokumentert kvar det er mykje og lite lakselus. Kjedeleg jobb for fisken, men viktig informasjon for oss.

Feltlyrikk

Før me reiser ut, har allerede gode kollegaer reist ut med forankringer og blåser, så alt er klart til me kjem ut med fisken. For å halda moralen oppe, har dei dekorert blåsene med lyriske sitater og ordspel. Blåsene er spreidd langs store deler av vestlandet. Oppdager ei slik kulturell perle, veit du at fisken under er ute i viktig ærend. 

"En ting er å tro at du er på rett vei noe annet er å tro at din vei er den rette" - P. Coelho. Foto: Lars Asplin, Havforskningsinstituttet

 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Havet