Forskningssykehuset

Hva med oralsex og dildo – smitter ikke det?

19.5 2016 16:21
Shutterstock

Hvis begrepet samleie er begrenset til det å innføre en penis i en skjede kan det gi inntrykk av ikke å være i risiko for kjønnssykdommer så lenge dette ikke skjer. Men hva da med oralsex, skjede mot skjede, fingrer eller dildo? Smitter ikke det?

Av: Sol-Britt Molin, jordmor/sykepleier, Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus

"Siden du ikke har samleie trenger du ikke å teste deg for kjønnssykdommer." Slik lød det skriftlige svaret fra legen til en kvinne med kvinnelige partnere? Kvinner som har sex med kvinner (KSK) har vanskelig for å svar på spørsmål om risiko for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).

Forskningen har mange forskjellige definisjoner på KSK. Begrepet KSK kan variere fra å omfatte kvinner som aldri hatt en mannlig partner til alle kvinner som hatt sex med en kvinne minst en gang. En del studier baseres på kvinner som selv definerer seg som lesbiske eller biseksuelle uten at seksuell praksis blir diskutert. Forekomsten av SOI blant KSK varierer derfor stort mellom disse studiene og det er vanskelig å trekke konklusjoner om hvor stor risikoen er for at en kvinne smitter en annen kvinne. Derfor gjorde Olafiaklinikken en studie for å se om det var en forskjell på risiko for SOI blant kvinner med kvinnelige partnere sammenlignet med kvinner med mannlige partnere.

I vår studie ble KSK definert til kvinner som aldri hatt sex med en mann (= 641). Vi sammenlignet KSK med kvinner som har sex med både menn og kvinner (KSKM = 12 010) og kvinner som har sex utelukkende med menn (KSM = 90 913) og utførte en «logistisk regresjonsanalyse» som kan vise om det er en sammenheng mellom kjønnssykdommer, kjønn på partnere eller andre faktorer. Til sammen omfattet studien 103 564 kvinner. Vi inkluderte klamydia, mycoplasma (genitalium), gonore, HIV og syfilis til begrepet SOI.

Menn eller ikke menn

Kvinner må ikke ha sex med menn for å bli smittet med SOI. Men, risikoen generelt for å være smittet var lavere for KSK i vår studie sammenlignet med KSKM og KSM. Det viste seg også, litt overraskende,  å være en tydelig forskjell mellom røykere og ikke røykere. Blant alle røykende kvinner var risikoen for være smittet SOI like stor for KSK som for KSKM og KSM. Hvorfor røykere har større risiko for SOI er ikke helt klart. Røyking kan generelt påvirke immunforsvaret, slik tenker vi at røykere som kommer i kontakt med en infeksjon lettere kan bli smittet. Men, røykingen kan også være en markør, det vil si noe som peker på, noe annet som ikke kommer frem i denne studien.

Vi fant ikke HIV eller syfilis blant KSK. Begge disse infeksjonene er meget sjeldne generelt blant kvinner i Norge. På grunn av smittemåten for HIV er sannsynligvis sex med menn den største risikoen for bli smittet med HIV. Det gjelder spesielt analt samleie med sædavgang. Det er dokumentert at HIV kan smitte fra kvinne til kvinne. Men, selv om HIV skulle bli vanligere blant norske kvinner er det liten risiko for at det ville bli en stor spredning blant KSK. Syfilis derimot kan lett smitte fra en kvinne til en annen kvinne. Dersom syfilis skulle bli mer utbredt blant norske kvinner, ville det antakelig vises også blant KSK.

Hva vi kan lære

Vårt forslag er at helsepersonell oppmuntrer kvinner med kvinnelige partnere til å teste seg for SOI. KSK med flere partnere kan anbefales å teste seg oftere.

Det er viktig å huske på at kvinnene som besøker Olafiaklinikken ikke representerer alle norske kvinner. KSK i vår studie representerer heller ikke alle KSK i Norge. Men, fordelen med denne studien er at den inkluderte så mange kvinner slik at resultatene kunne fortelle oss noe. Den bekrefter noe av det vi tenkt på Olafiaklinikken, nemlig at SOI smitter fra kvinne til kvinne.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Forskningssykehuset

Siste blogger

En forskerblogg om insektenes fantastiske verden
Stipendiat ved Høgskolen i Østfold og Högskolan Vest i Trollhättan
Norsk institutt for kulturminneforskning
stipendiat i paleontologi ved Naturhistorisk museum.