Forskningssykehuset

Helsehjelp med fremtidsblikk?

9.9 2015 11:37

Innovasjonsprosjektet, «Hjelp meg, det haster! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke.» er i full gang ved Oslo universitetssykehus.

All tilgang til helsehjelp er basert på at vi etterspør hjelp. Hos psykosepasienter er sykdomsinnsikt og ønsket om behandlingshjelp svært varierende. Innovasjonsprosjektet, «Hjelp meg, det haster! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke» er i full gang ved Oslo universitetssykehus. Målet med prosjektet er å bedre samspillet mellom den som har behov for hjelp, pårørende og helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten.

Av: Kristin Lie Romm, overlege, PHA TIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon og Kari J Kværner, leder Innovasjon, Professor Dr. Med.Idépoliklinikken

Der kreftpasienter ønsker rask utredning og medisinsk behandling, er sykdomsinnsikt og ønsket om behandlingshjelp svært varierende hos psykosepasienter.  Når så mange som 30-50 % av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet, har vi ikke en spesialist til hver enkelt. Vi må tenke nytt!

Utfordringen er spesielt stor når det gjelder å nå barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. På samme tid opplever pårørende å bli holdt utenfor, med henvisning til taushetsplikten. Å få tenåringen i behandling kan derfor bli svært ressurskrevende og utfordrende. Da gjelder det at spesialisten er tilgjengelig til rett tid på rett sted. 

Kan teknologi gjøre helsetjenesten tilgjengelige

Å bli psykotisk er skremmende. Schizofreni er den mest alvorlige psykoselidelsen og koster samfunnet 5 1/2 milliarder kroner i året. Det er mer enn kreft og hjertesykdommer til sammen - fordi den rammer i ung alder. Samtidig viser forskningen at tidlig behandling gir arbeidsevne og mulighet for fullverdige liv.

Globale helseutfordringer innebærer at vi i større grad må ivareta forebygging og kroniske utfordringer på egen hånd. En løsning må være å ta i bruk ny teknologi, også i spesialisthelsetjenesten.

Når Airbnb og Uber løser globale overnattings- og transportbehov, er kanskje en nettverkstjeneste for helsehjelp til unge det neste?

Hva slags hjelp ønsker de unge selv?

Hvordan kan vi ta med ungdommene inn slik at psykisk helsehjelp tar i bruk tidsriktig teknologi? Foreldre og tenåringer vil i dag og fremover hente helseinformasjon og motta helsehjelp via nettet. Nye helsetrender viser raskere utvikling og innfasing av ny teknologi. Innenfor diagnostikk kommer helt nye tilnærminger.

Med «Big Data», smart-teknologi og tingenes internett er nye metoder for diagnostikk allerede mulig (eks Parkinsondiagnostikk på en smart-phone). Med EUs nye personverndirektiv fra 2017 legges det til rette for at personvernsensitiviteten skal kunne ivaretas i nye skyløsninger. IKT-strukturen må gi brukere tilgang til veiledning, oppfølging og assistanse når de trenger det.

C3 - Senter for fremtidig helse skal gjøre en forskjell

Med sin innvilgede søknad til Norges forskningsråds Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har Oslo universitetssykehus tatt et viktig skritt inn i fremtiden. Senter for fremtidig helse skal sammen med næringsliv, forskere, kommuner og sykehus utvikle, teste og ta i bruk nye produkter og tjenester som kan møte morgendagens behov for helsetjenester. Målet er at hver og en av oss skal tenke: jeg kan gjøre mer selv!


FAKTA

Prosjektet «Hjelp meg, det haster!» - er forankret hos Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst) og har prosjektstøtte fra flere; DIP-midler fra Norsk design og arkitektursenter støtter designfasen, Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet innovasjonsarbeid og implementering.

Mange har fokus på utfordringene og  behovet for nye løsninger:
Teens, Health, and Technology - A National Survey

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Forskningssykehuset

Siste blogger

En forskerblogg om insektenes fantastiske verden
Stipendiat ved Høgskolen i Østfold og Högskolan Vest i Trollhättan
Norsk institutt for kulturminneforskning
stipendiat i paleontologi ved Naturhistorisk museum.