Integrer mat i den pedagogiske plattformen for skolen!

Mat er i dag en integrert del av den pedagogiske plattformen for barnehagene i Norge. Med endringen av den pedagogiske plattformen i 2016, hvor mat ble en integrert del kom også forandringene. De har vært store i norske barnehager. I dag ligger barnehagene langt foran skolene med hensyn på mattilbud og med bruken av mat som pedagogisk verktøy. Et raskt voksende antall barnehager tilbyr nå alle måltider og de gjør det på en forbilledlig måte. Maten er ikke bare noe man putter i munnen for å bli mett, men en integrert del i alle tema barnehagene har ansvar for å lære barna noe om.

Mat er et takknemlig verktøy for det er ingen krav til forkunnskaper, språklige evner eller fysisk funksjonalitet. Alle kan være med å lage mat og å spise den. Samtidig kan barna lære noe om miljø, bærekraft, helse og natur. Det er uproblematisk å bruke mat til å lære språk og etikk og mat kan godt inngå som materiale for kunst, lek og læring av matematikk. Mat kan med andre ord være et verktøy for læring i alle fag, også i skolen. Skolen trenger dessuten maten som lim og integeringsverktøy for å øke samarbeid og tverrfagligheten i undervisningen.

Når vi i tillegg vet at mat bidrar til å redusere mobbing og å skape en roligere læringssituasjon i skolen så burde begeret være fullt. Vi trenger ikke egentlig å fortelle at mat faktisk bidrar mest av alt til at barn forblir sunne, at de forebygger framtidige helseskader og at de dermed reduserer framtidige behov for helsetjenester knyttet til matrelaterte sykdommer som fedme, diabetes, hjerte kar, kreft, betennelser i tarm og hud og en lang rekke immunrelaterte sykdommer.

Konklusjonene er klare, vi må få mat inn som en del av den pedagogiske plattformen i skolen. Først når skolen er pålagt å bruke mat som integrert del av undervisningen vil vi se en endring. I dag ser vi endringen komme i barnehagene og det skjer fort. Skolen har ingen pålegg om bruke mat som pedagogisk verktøy, det må de få så raskt som mulig.

Norge er et land som skryter uhemmet av at vi er et av verdens beste land å leve i. For utlendinger et dette vanskelig å forstå når vi ikke engang har mat på skolen. Mat på skolen er sosialt utjevnende, det forbygger sykdom og motvirker mobbing. Dessuten blir resultatene bedre, slik at vi på sikt, med hånden på hjertet kan hevde at vi er et av de beste land i verden å leve i, også for barna våre.