Berit Ellingsens blogg

Bli med på vektløse studentforsøk!

30.6 2015 10:27

Studentgruppen ARID utfører forsøket sitt i vektløshet under parabelflygning i Fly Your Thesis! i 2011.

ESAs studentkonkurranse Fly Your Thesis er tilbake! Vinnerne i forskningskonkurransen får utføre sine egne forsøk i vektløs tilstand.

Det er ESAs Utdanningskontor som holder konkurransen. I Fly Your Thesis! får master- og doktorgradsstudenter fra alle ESAs medlems- og samarbeidsland sjansen til å utføre sine egne eksperimenter under en parabelflygning.

Studentene planlegger og formulerer forsøkene sine selv og utfører dem til slutt i mikrogravitasjon.

Konstant mikrogravitasjon, eller vektløshet, er umulig å simulere på jorda. Men under spesielle manøvrer med spesialtilpasset fly, opplever passasjerene flere perioder med vektløshet.

Slike parabelflygninger brukes derfor til ulike vitenskapelige eksperimenter, til å teste utstyr og teknologi som skal brukes i rommet, og til å forberede astronauter for oppgavene de skal gjøre i rommet.

Du kan lese mer om hvordan parabelflygninger utføres her, og hva slags eksperimenter som gjøres ombord her.

I 2009 var Team Complex fra NTNU et av lagene som fikk utføre forsøket sitt i vektløs tilstand.

To runder med uttak

I Fly Your Thesis! må forsøkene være en del av en master- eller doktorgradsoppgave. Studentene som søker må være en del av en gruppe som skal utføre forsøket sammen.

I søknaden må det også være en anbefaling fra en akademisk veileder. Søknadsfristen er 21. september 2015.

Studentgruppene blir tatt ut i to trinn. Du må først registrere deg på prosjektportalen til ESAs Utdanningskontor her for å sende inn forslag til ESA med en beskrivelse av forsøket i skjemaet her.

Studentgruppen Dustbrothers under sitt forsøk i vektløshet under Fly Your Thesis-parabelflygning i 2012.

ESA vil så ta ut de 15 beste forslagene. Disse studentgruppene får så noen uker på seg til å utvikle forslaget sitt i mer detalj, samt sende inn et dokument som beskriver sikkerheten for eksperimentet her.

De 15 gruppene får så reise til ESAs teknologiske senter ESTEC i Nederland 14. til 15. desember 2015. Her vil gruppene presentere forsøket sitt for et panel av eksperter, som så velger ut 4 grupper.

De 4 gruppene som går videre får råd og hjelp fra ekspertpanelet til å forbedre eksperimentet sitt ytterligere. De blir også tildelt en vitenskapelig mentor som er medlem i the European Low Gravity Research Association (ELGRA).

Selv parabelflygningen vil utføres under en av ESAs parabelflygningskampanjer i Bordeaux i Frankrike, planlagt høsten 2016.

Lang flygning med flere perioder med vektløshet

Forskningskampanjen i Bordeaux varer i to uker. Her vil studentgruppene jobbe side om side med Europas fremste eksperter på forskning i mikrogravitasjon.

Studentforsøkene blir utført under 3 parabelflygninger med rundt 30 parabler i alt. Hver parabel gir cirka 20 sekunder med mikrogravitasjon og gjøres med et Airbus A310-fly som er spesialutstyrt for oppgaven.

ESAs Utdanningskontor vil støtte de utvalgte studentgruppene finansielt for å dekke noen av kostnadene ved reise og opphold, samt transport av selve eksperimentet.

En Airbus A310 spesielt ombygget for parabolflygninger der både vektløshet og økt tyngdekraft kan oppleves for vitenskapelige forsøk.

Interesserte studenter må altså først registrere seg på prosjektportalen til ESAs Utdanningskontor her og sende inn forslag til eksperiment.

Detaljerte instrukser om hvordan du søker finner du her. Mer informasjon om Fly Your Thesis!-programmet finner du her.

Søknadsfristen er 21. september 2015.

Andre studentkonkurranser i høy eller lav tyngdekraft

Det er ikke første gang Fly Your Thesis!-konkurransen holdes. Mellom 2009 and 2012 ble konkurransen arrangert tre ganger.

11 grupper med studenter fra hele Europa ble tatt ut til parabelflygningene og fikk mange vitenskapelige resultater. Å være en del av et romprosjekt og utføre sine egne eksperimenter i vektløshet var en stor og inspirerende opplevelse for studentene.

Vinnerne av ESAs studentprogram Drop Your Thesis! i 2012. De utførte sitt eget vitenskapelige forsøk i lav tygdekraft i falltårnet ZARM i Tyskland.

ESA har også konkurranser for studenter med forsøk som trenger kortere perioder med vektløshet. Det kan oppnås både i sonderakett, som i REXUS/BEXUS-konkurransene, eller i spesielle falltårn som i Drop Your Thesis!-programmet.

For studenter som ønsker å utføre forsøk i hypergravitasjon, det vil si høyere tyngdekraft enn normalt på jorda, holder ESA konkurransen Spin Your Thesis! Her utføres studentforsøk i en kjempesentrifuge.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Berit Ellingsens blogg