Berit Ellingsens blogg

Bedre luftkvalitet med målinger fra rommet

25.7 2017 08:55
Dårlig luftkvalitet er helsefarlig og et problem i byer og industriområder over hele verden. Wikimedia Commons

Flere steder i verden er dårlig luftkvalitet og luftforurensing et stort problem.

Hvert år dør tusenvis av mennesker på grunn av luftveisplager forårsaket av dårlig luftkvalitet og av luftveisinfeksjoner forverret av luftforurensing.

Dårlig luftkvalitet påvirker også hjertet og blodsirkulasjonen negativt.

Spesielt er det millionbyer og industriregioner i India, Russland, USA, Øst-Asia og Øst-Europa som er plaget av høy luftforurensing.

Sentinel-5P skal måle luftkvaliteten over hele verden. Her er satellitten før den blir sendt til oppskyting i september 2017. ESA

Men også de fleste store byer i Norge har høye verdier av helseskadelige gasser og partikler, spesielt på vinteren.

Nå kommer et verktøy som raskt kan måle ulike typer luftforurensing over hele verden og se nøyaktig hvor og når luftkvaliteten er verst. Det er satellitten Sentinel-5P.

Helsefarlige gasser og partikler

Sentinel-5 Precursor, eller Sentinel-5P, vil kunne se luftkvaliteten over hele jorda hver eneste dag for å levere helt fersk informasjon til forskere, offentlige etater og publikum, inkludert i Norge.

ESAs nye miljøsatellitt vil måle helsefarlige gasser som nitrogendioksid, svoveldioksid, metan, karbonmonoksid og ozon, men også aerosoler, mikroskopiske partikler av ulike typer.

Sentinel-5P vil også undersøke ozonlaget og oppdage huller der UV-strålingen fra sola blir ekstra sterk.

Den nye satellitten vil også oppdage vulkansk aske i atmosfæren etter utbrudd, noe som skaper problemer for flytrafikken.

20 millioner målinger hver eneste dag

For å kunne se alt dette har Sentinel-5P et instrument kalt Tropomi som er spesielt utviklet.

Tropomi er bygget av nederlandske ingeniører og forskere og har den uvanlige egenskapen at den kan se i både ultrafiolett, synlig lys, nær-infrarødt og kortbølget infrarødt.

Det er grunnen til at Tropomi kan måle så mange ulike gasser.

Med en oppløsning ned til 7 kilometer x 3,5 kilometer vil Sentinel-5P kunne se luftforurensing over individuelle byer og tettsteder.

Slik vil noen av dataene fra luftkvalitetssatellitten Sentinel-5P se ut. ESA/ATG medialab

Satellitten vil gjøre mer enn 20 millioner målinger hver eneste dag og dermed kunne vise hvor luftforurensing skjer og hvilke tiltak som har best effekt.

Selve Sentinel-5P er levert av Airbus Defense & Space i England, i samarbeid med ESA, Det nederlandske romkontoret og UK Space Agency. Mer enn 30 bedrifter over hele Europa har vært med på å lage teknologien til den nye satellitten.

Torsdag 20. juli ble Sentinel-5P vist frem for romorganisasjonene, industri, forskere og presse i England.

-Det er virkelig flott å se den ferdige satellitten takket være et veldig tett samarbeid som vil ta Copernicus-programmet inn i en ny era av forskning på atmosfæren, sa Josef Aschbacher, ESAs sjef for jordobservasjonsprogrammet, under fremvisningen.

Kan bli en ny industri

Også norske forskere, offentlige etater og industri vil bruke dataene fra Sentinel-5P.

Norge er medlem av Copernicus-programmet, den europeiske storsatsingen på miljøovervåking ved hjelp av satellitt.

I dag bruker Norge store mengder data fra radarsatellittene Sentinel-1, plantesatellittene Sentinel-2 og havsatellitten Sentinel-3.

Data fra disse satellittene er gratis og fritt tilgjengelig gjennom Copernicus-programmet.

Sentinel-satellittene leverer så mye data at det kanskje må kunstig intelligens og maskinlæring til for virkelig å utnytte dataene best mulig.

Samtidig har de åpne og gratis Copernicus-dataene potensial til å skape en hel liten industri av nedstrøms tjenester og applikasjoner, på liknende måte som navigasjonsdata gjør i dag.

Bare begynnelsen

Men Sentinel-5 Precursor er, som navnet sier, bare en forløper.

Liknende instrumenter til å måle luftkvalitet og forurensing vil bli montert på de nye europeiske værsatellitene MetOp Second Generation.

Disse satellittene er under planlegging og vil overta for dagens MetOp-værsatellitter. Til sammen vil disse satellittenes instrumenter for måling av luftkvalitet og luftforurensing utgjøre Sentinel-5.

Også ESAs forskningssatellitt ADM-Aeolus, som er under bygging nå, skal undersøke atmosfæren, samt jordas vindsystemer.

Nyheter om Sentinel-5P finner du på Twitter fra @ESA_EO og under emneknaggen #Sentinel5P.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Berit Ellingsens blogg