Steinalderens kulturlag

11.8 2017 14:14

Av Leif Inge Åstveit, Universitetet i Bergen

På Vestlandet blir det fra tid til annen påvist kulturlag på boplasser fra steinalderen. Dette er avsetninger som primært består av avfall etter folks aktivitet på selve boplassflaten. I et surt Vestnorsk jordsmonn som raskt bryter ned organisk materiale, representerer disse lagene et viktig unntak. Vanligvis påvises kulturlag på spesifikke nivå over dagens strandlinje, på kysten av Vest-Norge ofte 12-14 moh.

Premisset for dannelse av kulturlag er langtids bosetning på samme sted. Folk måtte altså velge samme lokalisering for sine boplasser over lang tid.

Denne videoen forklarer premissene for valg av bosted og hvordan kulturlag dannes over tid.

Ressurstilgang

Menneskene langs kysten bodde tett på strandlinjen gjennom hele steinalderen. Likevel valgte de sine boplassområder med omhu. Stedet burde ha rike ressurser som ikke tok slutt selv ved hard beskatning. Helst burde det finnes et spekter av stabile ressurser uansett årstid. I tillegg måtte stedet ha bra naturlig ly for vær og vind, samt gode landingsforhold for sjøgående farkoster. Alle disse kriteriene er til stede på de største boplassene vi undersøker på Sotrasambandet.

Et stabilt havnivå

Som nevnt vet vi at menneskene bodde tett på stranden i steinalderen. Samtidig vet vi jo at havnivået, og følgelig strandlinjen, har variert etter siste istid, og at folk «flyttet etter» stranden når denne har vært i bevegelse.

En lang tids bosetning på ett område, eller på ett høydenivå, og dannelsen av kulturlag, skulle dermed indikere at havet stod i ro over et lengre tidsrom. Dette fenomenet inntreffer ved slutten av eldre og begynnelsen av yngre steinalder. Enorme naturkrefter bestående av landheving på den ene siden, og global havnivåstigning på den andre, utjevner hverandre. Resultatet er et stabilt havnivå ca 12 m høyere enn i dag. Med disse naturforholdene som ramme har folk bosatt seg i de mest ressursrike områdene, og her har de blitt værende i generasjon etter generasjon, helt til strandlinjen påny begynte å synke ned mot dagens nivå.

Et kullholdig lag med mye skjørbrent stein på lokalitet 13 Foto: Leif Inge Åstveit, Universitetet i Bergen

Innlegget ble først publisert på norark.no: http://www.norark.no/prosjekter/rv-555-sotrasambandet/steinalderens-kult...

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Arkeologer i felt