Oppstart på kampflybasen!

19.7 2016 20:49
Perler av glass og rav fra fjorårets undersøkelse. Funnet i avfallslag Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

I forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase skal NTNU Vitenskapsmuseet i 2016 foreta omfattende undersøkelser av to områder på tilsammen 42 000 m2 som blir berørt av utbyggingen. Avdekkingen startet i dag, og de arkeologiske undersøkelsene skal foregå frem til slutten av september. Til sammen vil det være ca 30 arkeologer innom prosjektet i hele eller deler av feltperioden.

Feltarbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene som ble startet i 2015, hvor det ble avdekket store mengder bosetningsspor og gjenstandsfunn fra eldre jernalder. Dette inkluderte 17 hus og andre bygninger fra førromersk jernalder - folkevandringstid (ca 500 f.kr -550 e.kr), deriblant et komplett gårdstun fra yngre romertid/folkevandringstid (ca. 300 – 550 e.kr). I tillegg ble det gjort ca 900 gjenstandsfunn, deriblant: keramikk, beltestein, perler, fiskekroker, bryner, kniver, sølvring, deler av skubbekverner og glass fra et importert drikkebeger.

Keramikk fra yngre romertid/folkevandringstid fra fjorårets undersøkelse. Funnet i et av stolpehullene til et langhus. Foto: Åge Hojem, NTNU

Også innenfor årets undersøkelsesområde er det registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner. Vi forventer derfor å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. Ut fra tidligere dateringer antar vi at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida fra romersk jernalder og frem til vikingtid (ca. 0 – 800 e.Kr). Med tanke på den store mengden med gjenstandsfunn fra fjorårets sesong har vi forhåpninger om at også årets feltarbeid vil frembringe en rekke gjenstander fra bosetningsområdene.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og håper på å avdekke mye spennende arkeologi i tida fremover!

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Arkeologer i felt