Bistand

I en fersk undersøkelse svarer 87 prosent av oss at vi er positive til bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Aldri før har så mange støttet denne hjelpen.

En norsk studie om bistand viser at far prioriterer barna like høyt som mor. Og menn tenker mer økonomisk langsiktig enn kvinner. Men bistandsforsker i Florida er skeptisk til metoden. 

Det er ikke bare alternative fakta vi skal bekymre oss for ved «post-fakta samfunnet», men også at bistandspolitikk utformes på grunnlag av «ønskelige fakta» om kjønnsroller i krig og konflikt, hevder forsker.

Bare én av tre nordmenn mener bedrifter skal gi julegaven til et godt formål. Om sjefen gir bort julegaven, mener de fleste at det bør være til et lokalt tiltak. 

Fra Fafo

Mange barn jobber på Haiti - et mindretall under forferdelige forhold. Problemet er fattigdom og skjev fordeling av ressursene, mener norske forskere.