Bil og trafikk

Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil, sammenliknet med en bil som er ti år gammel. Men nye biler er oftere tyngre, og dermed farligere for andre trafikanter. 

Om tenåringene hadde begynt på skolen senere om morgenen, ville samfunnet tjent milliarder av kroner. Og ikke minst ville det hindret dødsulykker i trafikken.

Hvert år får 5000 europeere forkortet livet fordi dieselbiler slipper ut mer enn det de ble godkjent for.

Fra NTNU

Trykkforsøk ved NTNU viser at betong tåler store eksplosjoner. Det kan åpne for flytende tunneler over norske fjorder.