Bergfag

Forskeren forteller:

Snøskredvarslingen i Norge mangler i dag data om skred som har gått. Forskere ved Norut har utviklet en metode som automatisk kartlegger snøskred ved hjelp av satellittbilder.

Farlig fjell blir overvåket med radar, droner, data og annen ny teknologi. Men forskerne kan fortsatt bare si noe om hvor det kan gå skred, ikke når.

Forskeren forteller:

Det er rikelig med CO2 rundt oss. Utfordringen er å få tak i den. Klarer vi det, kan vi bruke den til å øke oljeutvinning på eksisterende felt, istedenfor å lage nye.

Et klassifiseringssystem som brukes i tunnelarbeid over hele verden, har fått en app. Dette vil forenkle arbeidet og gir bedre kontroll, ifølge forskerne bak appen.