Risikoen er større for å få en ADHD-diagnose for norske barn som er født etter sommerferien.

– Barn i fattige familier mistrives oftere på skolen

Barn i familier med dårlig råd har færre venner og trives dårligere på skolen, viser en fersk studie. 

16.3 2017 09:10

Ti prosent av barn med lav sosial status sier de mistrives på skolen. Det kommer frem i en ny studie, ifølge NRK.

Forsker Tormod Bøe, har undersøkt barnefattigdom i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner. I studien har de sett på svarene til 1.100 barn som går i 5. til 10.-klasse, og 1.300 foreldre.

– Enkelte svarer at de ikke har råd til middag hver dag, eller at de ikke går i bursdagsbesøk fordi de ikke har råd til gaver, sier Bøe, som jobber ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Uni Research Helse.

I undersøkelsen kommer det også frem at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.

– Vi ser at det er en sosial forskjell på om man inviterer venner med seg hjem, eller om man foretrekker å gå på besøk til andre. Det kan man tolke som at noen barn ikke ønsker å ha folk hjem til seg, fordi de føler at huset ikke er fint nok eller fjernsynet ikke er stort nok, sier Bøe.

– I et land som Norge der mange har god økonomi, er det ekstra vanskelig å ha dårlig råd. Det kan fort være skambelagt, sier han.

I studien er fattigdomsgrensen definert som at familien har under 60 prosent av det som er den vanligste familieinntekten i Norge.