Det er grunnlag for å stille spørsmål ved om barselkvinner får et godt og likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted, ifølge Helseatlas for fødselshjelp. (Foto: Frank May / NTB scanpix)
Det er grunnlag for å stille spørsmål ved om barselkvinner får et godt og likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted, ifølge Helseatlas for fødselshjelp. (Foto: Frank May / NTB scanpix)

Store geografiske forskjeller i barselomsorgen

Hva slags oppfølging mor og barn får av helsevesenet i barseltiden avhenger av hvor de bor, ifølge Helseatlas for fødselshjelp.

Publisert

Helseatlas for fødselshjelp har kartlagt kvinners bruk av helsetjenester gjennom svangerskapet, under fødsel og i barseltiden, for å se om kvinnene får et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor de bor.

Resultatene viser at det er god oppfølging under svangerskap og fødsel, men at det er store forskjeller i helsetilbudet – særlig etter fødselen.

Barselkvinner i Stavanger-området

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) trekker blant annet fram oppfølgingen i Stavanger-området. Ifølge Helseatlaset er barselkvinnene i Stavanger blant dem som får mindre oppfølging av spesialisthelsetjeneste og av jordmor både før og etter fødsel, sammenlignet med resten av landet.

Dette kan være tegn på at samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste ikke fungerer som den skal, ifølge SKDE.

Varierende

– Når resultatene ses i sammenheng med varierende oppfølging i den kommunale jordmortjenesten, gir det grunnlag for å stille spørsmål ved om barselkvinner får et godt og likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted, skriver SKDE i en pressemelding.

Senteret beskriver variasjonen i barseltilbudet som «uberettiget», noe som kan bety at de regionale helseforetakene ikke har sikret god nok spesialisthelsetjeneste til befolkningen i deres opptaksområde.

En kvalitetsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet gjort blant 8156 barselkvinner i 2017, viser at kvinner i alle norske helseregioner er minst fornøyd med informasjonen de fikk under barseloppholdet om sin egen og barnets helse etter fødsel.