Barn og ungdom

Britiske forskere har vist at de med en blodprøve kan påvise autisme hos ni av ti med diagnosen. Men det er for tidlig å innføre en slik test for å stille diagnosen, hevder kritikere.

Foreldre ble sendt på et todagers matlagingskurs. Forskerne undersøkte dermed hvilke helseeffekter maten hadde hos barna.