Barn og ungdom

Bare 0,03 prosent av verdens morfin brukes i fattige land. Mange lever og dør med uutholdelige smerter som det ville kostet lite å lindre.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.

Myk eller hes, nasal eller skingrende. Klangen i stemmen blir annerledes når mødrene snakker med spedbarna – uavhengig av om morsmålet er engelsk eller kinesisk.