Bakgrunn: Fakta om papegøyesyken (ornitose)

Denne sykdommen (Ornitose, Psittakose) har flere navn som alle henspeiler på at fugler, og da spesielt selskapsfugler, er den vanligste smittekilden. 

Published

Zoonose

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Mennesker smittes gjennom innånding av smittestoff ved nærkontakt med smittet fugl eller deres avføring.

Smittestoffet klamydier er en type bakterier som lever og formerer seg inne i kroppens celler (intracellulært).

Fugler kan være friske smittebærere, men symptomer hos fugl kan også variere fra lett diaré, nedsatt matlyst og symptomer fra luftveiene, til alvorlig sykdom med høy dødelighet.

Hos menneske arter sykdommen seg ved relativt uspesifikke symptomer, og den blir ofte forvekslet med virusinfeksjoner i øvre luftveier. En sikker diagnose stilles ved å påvise antistoffer mot bakterien i blodet. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Dersom selskapsfugler er smittekilden, bør også disse behandles.

Smittestoff

Bakterien Chlamydia psittaci.

Forekomst

Sporadiske tilfeller overalt i verden.

Symptomer hos menneske

Sår hals, hoste, feber, hodepine, muskelsmerter og langvarig slapphet. Utvikling av atypisk lungebetennelse eller bronkitt.

Inkubasjonstid

4–15 døgn.

Smittekilder

Først og fremst fugler; selskapsfugler som papegøye og undulat med flere, høns, gjess og kalkun, samt ville fugler.

Smittemåte

Vanligvis gjennom innånding av støv som inneholder inntørket avføring fra smittede fugler.

Forebygging

Unngå kontakt med fugleavføring.

Behandling

Antibiotika. Burfugler bør også behandles.