Arkiv: oktober 2017

NTNU

Dyresamlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet nærmer seg én million eksemplarer. Bli med inn og se.

Er behandlingen av barnefedme i Norge mislykket? Vekt og BMI kan ikke være eneste mål, mener behandlerne.

Universitetet i Oslo

Trodde du ungdommene føler seg som konger av verden? Nei, det er seniorene som er de virkelige kongene på haugen.

UiT Norges arktiske universitet

Materialismen skyter fart. Nordmenn ønsker seg stadig mer, og definisjonen på hva som er viktig i livet får en annen betydning.

Ja, mener en forsker som er bekymret for konsekvensene av Facebook-vanene våre.

Handelshøyskolen BI

Kvinner er stort sett bedre kvalifisert til å bli toppledere enn menn. Likevel er det mindre sannsynlig at de når toppen. Barn er årsaken, viser fersk studie.

– Tjukkheten er et symptom på at noe har gått galt, og gjemmer sånn sett på en hemmelighet. Det sier Camilla Bruun Eriksen, som har forsket på framstillingen av tjukke kropper i populærkulturen.

Universitetet i Stavanger

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte. Det viser en bacheloroppgave fra Universitetet i Stavanger.

Verdens største vingeløse insekt var forsvunnet i 80 år. Nå er det tusenvis av dem.

Høgskulen på Vestlandet

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.

Nord universitet

Det er fortsatt et stykke igjen før kvinnelige boksetrenere anerkjennes som sidestilte med sine mannlige kolleger.

Mennesker med posttraumatisk stresslidelse hadde mye større risiko for å få sykdommen lupus, ifølge en ny studie. Ikke overraskende, mener norsk professor.

Cirka 79 000 tonn med søppel ligger på i bunnen av Barentshavet, ifølge forsker i Havforskningsinstituttet. Det dreier seg mest om fiskeutstyr.

Forbrukere flest har dårlig selvkontroll. Derfor har Richard H. Thaler utviklet metoder som gjør det enklere å ta spare. – En veldig velfortjent pris, sier Alexander Wright Cappelen ved Norges Handelshøyskole.

Amerikaneren Richard Thaler (72) er tildelt årets nobelpris i økonomi. Han omtales som en pioner innen atferdsøkonomi.

Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.

Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.

En blodprøve kan være bedre enn skanninger for å avgjøre om kreft kommer tilbake.

Forskere har funnet ut hvem som er mest til kritiske til å bruke sanksjoner mot klienter som ikke oppfyller krav.

UiT Norges arktiske universitet

For Ann Karina Sogge spiller verdiene hennes en viktig rolle både hjemme og på jobben. Men hva er egentlig en verdi? 

NIBIO

Overvåkingsdata viser at stadig mer nedbør har ført til økende tap av næringsstoffer i enkelte områder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem.

Denne neandertaler-kvinnen levde for rundt 50 000 år siden, og hele genomet hennes har blitt kartlagt.

Ny studie viser at personer med alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer sjeldnere ble tvangsinnlagt da de fikk lokal oppfølging av tverrfaglige team.

Universitetet i Oslo

I avhør med politiet har den mistenkte blant annet rett til en forsvarer. Men mange misforstår når de ikke får skikkelig beskjed på morsmålet sitt, ifølge språkforsker.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser ikke forbud som et virkemiddel. Det går fram av UiO-rektorens respons på professor-oppropet.

34 professorer og forskere vil ha et nasjonalt nikabforbud på undervisningssteder og går til frontalangrep på universitetsledere. – De er for lite opptatt av å verne om den åpne universitetskulturen, sier en av forfatterne, filosofiprofessor Jens Saugstad til Universitetsavisa. 

Amerikanske forskere som hevder de fjernet arvelig hjertesykdom fra menneskeembroyer ved hjelp av genredigering møter hard kritikk. 

Ungdom har et litt for rosenrødt bilde av cannabis, mener forskere. Nå skal misbruk forebygges med evidensbasert undervisning som blant annet inkluderer film og spill.

Det afrikanske hadzafolket har mange flere tarmbakterier enn folk fra Vesten. Det er et sunnhetstegn, sier forskere.

Sider