Arkiv: oktober 2017

En studie fra Sveits kan tyde på at kvinners hjerne belønnes om de deler penger med andre. Menn får derimot sterkere belønningsfølelse hvis de beholder mer av pengene selv.

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forskningssystemet er rigget mot å si fra om feil og fusk i forskning, mener skaperne bak PubPeer. Derfor har de laget en plattform der det er enkelt og fullstendig anonymt å varsle.

Kjønnshormonet får menn til å stole på magefølelsen.

Små barn i Trondheim sier «jenten» og barn i Tromsø sier «en jente». Forskere har undersøkt grammatisk hunkjønn og latt seg overraske over funnene. Nå settes det i gang et internasjonalt forskningsprosjekt for å forstå grammatisk kjønn bedre.

Historien forteller hvordan Edward Jenner brukte virus fra kyr til å lage verdens første vaksine. Men det er mulig vi egentlig har et annet dyr å takke.

Det fins en god del barnehager i Norge som ikke er gode for de minste barna, viser en ny, stor studie som ble presentert denne uka. Forsker Lars Gulbrandsen er skeptisk til noen av konklusjonene. 

Catalonia ønsker kanskje å løsrive seg fra Spania – men er det mulig, spør en leser.

NTNU

En gruppe forskere brukte 12 sesonger på å gjøre noen gråspurver større og andre mindre. Det ga dem heldigvis noen viktige svar.

Universitetet i Agder

 En krone ekstra brukt på skole og utdannelse, gir ikke en krone mer i brutto nasjonalprodukt, mener forskere.

NTNU

Men det koster. Og de som har vært utro vil ofte ikke stole på at de faktisk er tilgitt.

Noen synes den lukter helt forferdelig, men den er en yndet matfrukt i Asia. Nå har forskere kartlagt genene, og kanskje funnet ut hvorfor den lukter så fælt.

Artsdatabanken

Det sies at man kjenner lusa på gangen. Gresshoppene derimot, kjenner man best på sangen.

UiT Norges arktiske universitet

På 2000-tallet ble den voksne delen av befolkninga mindre materialistisk. Idealistiske verdier fikk en stadig større betydning.

De som droppet dagens første måltid, hadde klart høyere risiko for hjertesykdom og diabetes, sammenlignet med de som spiste stor frokost.

Organene i kroppen vår påvirker hverandre. Mage, hjerte og hjerne er ikke separate deler som kan behandles hver for seg, mener forskere bak en ny utstilling. 

Noen unge møtte skyld og skam da de fortalte foreldrene om overgrepet.

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

Regjeringen spytter inn 600 millioner kroner mer til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2018, og møtes med både hard kritikk og pene ord.

Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019, og foreslår 18 millioner kroner ekstra i 2018 for å forberede innføringen. Pengene skal gå til å utdanne skopører, blant annet. 

Universitetet i Oslo gleder seg over penger til Livsvitenskapsbygget, mens Forskningsrådet påpeker at satsingen på klima og miljøvennlig energi blir for puslete.

Frigitte interne eposter tyder på at landbruksgiganten Monsanto kan ha manipulert forskningen på ugressmidler, ifølge avisa Le Monde.

Universitetet i Oslo

Forskere ble overrasket da de så at bakteriene i tarmen ikke bare samarbeider – de konkurrerer også om plassen og dreper hverandre.

Norges Handelshøyskole

Torsdag legger finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Dette er grepene NHH-forskere forventer å se i budsjettet.

Universitetet i Oslo

Elever trenger mer trening i å håndtere uenighet og motstand, slik at de etter hvert også deltar i diskusjoner på nettet, mener forsker.

– Vi kommer til å ta dem i bruk, sier lederen av Senter for sykelig overvekt i Vestfold.

I Danmark blir det ikke stilt krav hverken til kommunene eller private behandlere av alkoholmisbruk. Det bekymrer forskere. 

Ny, norsk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft blant menn. Jo høyere BMI, jo større er risikoen for å utvikle krefttypen.

Små barn i store vinterklær kan lett bli for passive utendørs i barnehagen, mener forskere som spør om de minste barnehagebarna trenger å være så mye ute.

UiO-rektor Svein Stølen forventer vekst når forslag til statsbudsjett legges fram, men utdanningsforsker Bjørn Stensaker tror ikke på særlig vekst i et budsjett som er varslet å bli stramt.  

Kan behandlingen dessuten gjøre skade på selvfølelsen hos barn og unge? Se debatten om barnefedmebehandling som forskning.no arrangerte på Kulturhuset i Oslo.

Sider