Arkiv: juni 2017

Måtte få tingrettens tillatelse til å hente spørreskjema fra den mistenkte forskerens hjem.

Helsedirektoratet anbefaler avføringsprøve som testes for blod som foreløpig standard. Men det er uklart om alle skal få tilbud om å delta i en studie der de enten får koloskopi eller blir testet for blod i avføringen, ifølge forsker Thomas de Lange i Kreftregisteret.

Forskere hevder nå å ha funnet en sterkere kobling mellom spesielle sprøytemidler og dårlig biehelse, blant annet evnen til reproduksjon.

Hvis du er en mann som ler ekstra hjertelig av vitser om damer som vasker eller lager smørbrød, er du kanskje ikke så trygg på din egen maskulinitet som du liker å tro

Ny forskning fra Danmark viser at babyer som veier mellom 3,5 og 4 kilogram ved fødselen, statistisk sett har høyere IQ resten av livet. 

Tarmkreftscreening kan redde 700 liv i året. Helseministeren får 1. juli overlevert en rapport om hvilken tarmkreftscreening-metode som bør innføres i Norge. Du får trolig ikke velge metode selv. 

UiT Norges arktiske universitet

Norske Johan Adrian Jacobsen reiste verden rundt og samlet inn levende mennesker som han satte på utstilling i Tyskland.

CAS Oslo - Centre for Advanced Study

Matematikken deres brukes allerede på andre felt, fra å beregne en asteroides posisjon til måling av et isfjells størrelse. Men Berit Stensønes tror vi bare ser starten på utviklingen og bruken av disse mektige verktøyene.

De lærde er uenige om hvor lenge det er mulig for mennesker å leve. I oktober satt amerikanske forskere grensen ved 115 år. – For lavt, mener svenske forskere.

En ny studie av mus tyder på dette. Betyr det at vi kan hindre slik arv av overvekt med behandling?

Forskeren forteller:

De som ser på, er mest opptatt av bilder av norsk natur og å bli kjent med landet.

En ny studie kaster en skygge over muligheten for å finne den hypotetiske niende planeten i solsystemet.

Italienske forsøkspersoner vurderte hvor egnet folk var til å bli toppsjefer, basert på bilde og stemme. – Viser at det fortsatt er uakseptabel diskriminering i samfunnet, mener forskeren bak studien.

Hvorfor har en norsk kvinne nesten dobbelt så høy risiko for å få tarmkreft som en kvinne i Finland?

Universitetet i Stavanger

Blogging i undervisninga myndigjer elevane på ein annan måte enn dei tradisjonelle sjangrane i skulen, viser ein ny studie. Publisering av bloggen er ein av grunnene til at elevane tar ansvar for eigen tekst, meiner forskar.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi kan planlegge forbruket vårt slik at vi ikke overbelaster strømnettet, mener forskere. 

Du er nå påmeldt på forskning.no-seminaret Fra forskning til forside, versjon 11.

Statens legemiddelverk frarådet i 2013 å gi smertestillende medisiner til barn. Etter dette har foreskrivingen av slike medisiner gått ned. 

Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010–2014, viser en ny rapport.

Forskningen er ikke sikker på effekten av vitenskapsfestivaler, men rektorene ved NTNU og HiOA er overbevist om at Starmus-festivalen inspirerte fremtidens forskere.

...selv om det betyr flere asylsøkere til landet deres. – I dette tenkte eksempelet trumfer rettferdighetssansen eventuelle andre interesser, sier samfunnsforsker Jan-Paul Brekke.

DNA-redigering med CRISPR-teknologi reverserte den dødelige sykdommen hos mus.

Jo mer ulikhet det er i et land, desto flere rasistiske og sexistiske tilbøyeligheter har folk på toppen av samfunnet, viser ny internasjonal studie. 

Jenter som har fått HPV-vaksine, har ikke større risiko for kronisk utmattelsessyndrom (ME) enn jenter som ikke har fått vaksinen. Forekomsten blant barn og unge av ME har økt, men dette gjelder også blant gutter. 

Røyken har like giftige stoffer som fra en oljebrann, hevder amerikanske forskere.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Noen lærere gir svaret med en gang, mens andre utfordrer elevene til å tenke selv.

Alle saker om kjønnslemlestelse som har blitt anmeldt fra 2005 til 2016, har blitt henlagt. Gjør politiet en for dårlig jobb med disse sakene? 

Hva er god forskningsformidling? Og hvordan forholder vitenskapen seg til fake news? Brian Cox – britisk partikkelfysiker, professor, forfatter og programleder – deler sine erfaringer her.

UiT Norges arktiske universitet

Som rik oljenasjon bør Norge betale for skadene vi har påført andre, mener politisk filosof.

Nordmenn spiser fortsatt mye fisk. Det er, kanskje ikke overraskende, de eldre samt innbyggere i Nord-Norge som er landets ivrigste fiskespisere.

Sider