Arkiv: mai 2017

Innvandrere har større tillit til det politiske systemet i Norge enn resten av befolkningen. Med noen unntak. 

Norges forskningsråd

Forrige tiår ble det satt i gang en stor satsing som skulle sikre alle norske barn plass i barnehagen. Nå vet forskere mer om effekten av barnehagereformen.

Medisin mot diabetes virker ved at det blir mer av de bakteriene i tarmen som bedrer forbrenningen, viser ny studie på mus og mennesker.

Men sju år gammel visste ikke Sujatha Ramdorai at 6-tallet tilhørte denne eksklusive klubben.

Det viser en gjennomgang av nesten 150 000 forskningsartikler.

Maratonløpere ser ut til å få nyreskader som ligner på de man ser hos pasienter på intensivavdelingen. Men dansk overlege mener likevel ikke at maratonløp er usunt.

NIFES

Mange av ingrediensane i fiskefôr er importerte frå land som har andre reglar for bruk av plantevernmiddel. Kan desse stoffa finne vegen til middagsfatet? 

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Katastrofescenariet der vi sulter ihjel når biene blir borte er misvisende, ifølge forsker. – Frykten skyldes mer mangel på kunnskap enn mangel på bier.

Forskeren forteller:

Kongo har vist at det er mulig å stoppe et ebolautbrudd med kunnskap, erfaring og riktig utstyr.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Forsker mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk. 

Universitetet i Agder

Du må sette av cirka 800 timer til trening i året. Og hemmeligheten er at mesteparten av treningen gjennomføres i rolig tempo.

Spør en forsker:

På nettet kan vi lese advarsler mot å bruke vannflasker flere ganger. Men hva er sant, og hva er hysteri?

Planten spredte seg trolig videre i verden etter at asteroiden ødela for 66 millioner år siden.

UiT Norges arktiske universitet

Bakterier trenger jern for å overleve. Og bakterier som gjør oss syke, er de flinkeste jerntyvene.

Mange sykehjem snakker ikke tidlig nok med de eldre om hva de ønsker i den siste levetiden. Ofte tar de samtalen med pårørende når pasienten blir sykere eller er i ferd med å dø.

Nylig ble det anbefalt at tarmkreftscreening blir innført i Norge. Men hvilken test som skal brukes, er ikke avgjort.

De aller rikeste i husholdningene i Skandinavia har unndratt mer enn 30 prosent av den skatten de skulle ha betalt, viser en ny studie.

Et klart mål med Pensjonsreformen var å få folk til å jobbe lenger. Nå er det en kraftig økning i antall personer som sier farvel til arbeidslivet når de fyller 62.

Hvorfor lærer ikke bare utenlandske bygningsarbeidere seg norsk? En språkforsker har funnet noen forklaringer. 

Vampyrflaggermus deler blod med damer utenfor familien. Nå tror forskere de vet hvorfor.

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Universitetet i Oslo

På tross av håndfaste bevis på alvorlige forbrytelser i Syria fremstår det internasjonale systemet som maktesløst. Har ikke internasjonal strafferett lenger noen betydning? 

Høgskolen i Innlandet

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

De svenske skogene gror igjen, og det gir mindre blåbær. Men trenger plukkerne å bekymre seg?

Flere og flere mennesker får fettlever. Nå viser ny forskning at genvarianter som disponerer for sykdommen, stort sett bare er aktive hvis man er overvektig.

Statens strålevern

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

Når vannet fryser på fjordene på Svalbard, oppstår det små hulrom i isen. Der holder organismer som denne børstemarken til.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Folk med HIV spør seg ofte om de skal fortelle andre om sykdommen sin, ifølge svensk forskning. De føler at folk blir unnvikende og stille hvis de åpner seg.

En stor undersøkelse fra Danmark peker mot at kakao kan ha en positiv effekt på hjertet.

Sider