Arkiv: mars 2017

Norges militære støtte til syriske opprørere er lite gjennomtenkt og uklok, mener oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole. 

Vi beveger vi oss mot et samfunn med større økonomisk ulikhet. Dette bekreftes av nye tall om barnefattigdom i Norge. Men kan vi stoppe utviklingen?

Eller var det store hjerner som gjorde oss i stand til å spise mer frukt? Ny studie er sur sitron for etablert teori.

Spør en forsker:

Det finnes massevis av skilsmisser og utroskap, påpeker en leser og spør om mennesker i det hele tatt passer til å ha en fast partner gjennom hele livet. Vi får svaret fra to eksperter på området.

Noe er råttent i dagens system for vitenskapelig publisering, viser et forskerstunt.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat. Høyr kva dei meiner i denne podcasten.

Handelshøyskolen BI

Bonusen hadde lite å si på arbeidsinnsatsen og de som var opptatt av å tjene mest, var også mest opptatt av å finne seg en ny jobb. 

NIBIO

Overvåking av Farrisvannet avslører at undervannsbølger med partikler fra anleggsarbeid beveger seg i en forrykende fart.

NIFES

Mangel på B-vitamin som folat og B12 påverkar genane til babyfisken. Studiar på fisk viser at sjølv lett mangel på B-vitamin gir langt lågare fruktbarheit og svakare avkom.

Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent de siste fem årene, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. 

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Arkeologene har aldri tidligere sett den typen gravkonstruksjon som en mektig viking ved Hørning på Øst-Jylland i Danmark er begravet i. Graven har antagelig hatt ett eller flere ekstra kamre.

Kritikken som har rammet forskningsombudet for medisinske fag kan ha skremt vekk potensielle søkere, tror initiativtakerne Kristian Gundersen og Johan Storm.

Voksne i Norge er blitt mer aktive på fritida i løpet av de siste 30 åra. Men klassiske tilbud som idrettslag og bygging av fotballanlegg og idrettshaller har bidratt lite.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Ti år etter at amerikanske Bill Kochevar ble lam fra skuldrene og ned, kan han igjen blant annet spise ved egen hjelp takket være ny teknologi.

Øyvind Pedersens flokk med alkefugler og en hjort på Hitra fotografert av Bernt Østhus er blant naturbildene som får hederlig omtale i Sony World Photography Awards.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Laboratoriemus som blir plukket opp etter halen, blir redde og klarer ikke jobben sin. Forskere tror de har funnet en løsning på problemet.

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

Koble til en forsats til 50 kroner og les av fruktbarheten på fem minutter, lover forskerne bak prototyp.

Østlandsforskning

EU vil at alle elever i Europa skal gjennomføre et praktisk entreprenørskapsprosjekt i løpet av grunnopplæringen. Slik har det funket til nå.

Et halvannet år gammelt barn med en mor som er deprimert, har mye større sannsynlighet for å våkne om natten enn andre småbarn, viser en ny studie.

Rundt en av ti innsatte i norske fengsler er lettere psykisk utviklingshemmet, viser en ny studie. De kan ende opp som gjengangere, sier forskeren bak studien.

USAs president Donald Trump har signert en presidentordre om å avvikle Obamas Clean Power Plan. Men å virkelig fjerne planen kommer trolig ikke til å bli lett, mener Guri Bang i Cicero.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

En ubehagelig realitetsorientering kan være i vente for britene når de setter i gang den formelle prosessen for utmelding av EU. 

Sider