Arkiv: november 2016

Fra neste år begynner norske universiteter å fjerne investeringer fra fond som er knyttet til fossil energi.

En hoftefestet airbag som løses ut når en person faller, kan være løsningen for å unngå alvorlig skade som hoftebrudd. Airbagen er under utvikling.

Nesten halvparten av stipendiater og postdoktorer ser for seg at de fortsatt er forsker om ti år, viser en ny undersøkelse. I realiteten vil langt færre få de ettertraktede stillingene.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Framover vil vi gå mindre til lege og heller bruke sosiale medier for å få vite hva som feiler oss, mener forsker. Hun mener helsemyndighetene ikke følger med i timen.

Forskeren forteller:

Torkild Bakken forklarer hvorfor denne børstemarken fikk navnet Scalibregma hanseni.

Norges forskningsråd

Norske myndigheter satser på e-helse og standardjournaler. Men ikke all informasjon passer til å bli standardiserte, mener forsker.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Noen studieprogrammer sender mange studenter til utlandet for et semester eller to, og oppfordrer aktivt til utveksling. Andre studieprogram mener studentene ikke har lyst til å reise. 

Ekspertene har talt. Her er de mest spennende nye medlemmene i det biologiske mangfoldet.

Hvem hadde rett av Niels Bohr og Albert Einstein? 30. november kan du delta i eksperiment som skal finne svaret.

Mens norske femteklassinger er best i Norden på matematikk, ligger niendeklassingene midt på treet. På videregående velger svært få elever realfag, viser elevundersøkelsen TIMMS.

Kvinnelige ledere tjener fortsatt bare to tredjedeler av det mannlige ledere gjør, og i flere sektorer har lønnsforskjellene økt, viser en ny undersøkelse.

Verdens største korallrev, Great Barrier Reef, har dødd ut i større utstrekning enn noen gang tidligere målt, ifølge australske korallforskere.

En ny rapport viser økende forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotikumet karbapenem i EU-landene. Dette antibiotikumet er siste skanse i helsevesenet.

Nofima

Etterspørselen etter tare øker både i Norge og i resten av verden, men hva er det som gjør tare lett å selge og god å spise? Det prøver forskerne å finne ut av.

Nå er jihadistenes propaganda samlet på nett for å gjøre det lettere å forske på den.

Donald Trump har flere ganger uttrykt skepsis overfor den etablerte vitenskapen, men hva kan en president egentlig gjøre hvis han har en spesiell forskningspolitisk agenda?

Universitetet i Oslo

– Med gravitasjonsbølgene har vi fått en helt ny informasjonskilde til universet, sier astrofysiker Øystein Elgarøy.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

– Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker.

I 80 år har forskere diskutert om skrei og kysttorsk er samme art eller ikke. To ferske studier kan legge striden død. Men se ikke bort fra at den kommer til overflaten igjen.

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet.

Nordmenn i 50-årene med fedme er mer borte fra jobb enn deres jevnaldrende, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo (UiO) er foreslått som ny rektor både ved Karolinska Institutet og Göteborgs universitet i Sverige.

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder.

TrialsTracker skal vise hvor mange medisinske forsøk som aldri blir publisert. – Tallene bommer grovt, er dommen fra de norske verstingene.

NIFES

Takka vere ein liten fisk frå Øygarden veit vi no korleis berggylta er sett saman. Denne informasjonen kan igjen brukast til at fisken får eit best mogleg liv i oppdrettsanlegget.

Universitetet i Stavanger

I leseprøver på skolen ligger jentene foran guttene, i alle aldersgrupper, og i alle land. Men kan prøvene gi feil svar?

Nofima

Forsøk på griser viser at ubehandlet bygg og havre ga flere gode bakterier i tarmen.

Når forskere finner en ny art, må de gi den et navn. Det gjør de med både humor og følelser. Noen ganger skjuler det seg også kraftige fornærmelser i artsnavnene.

Nå kan du stemme på årets vakreste naturbilde.

Forskere har sett på den samlede forskningen for å se sammenhengen.

Sider