Arkiv: juni 2016

Podcast:

Et psykologisk fenomen kan være med på å forklare alt fra revolusjoner til politisk spill.

UiT Norges arktiske universitet

Nordmenn spiser over 25 kilo sukker per år, men hvorfor spiser vi så mye når vi vet at det er usunt? 

SINTEF

Europeisk luftfart planlegger satellittkommunikasjon mellom fly og bakke. Gevinsten er sparte penger, tid og CO2-utslipp. 

Det skal være lettere å få erstatning fra staten for vaksineskader enn for andre skader. Torbjørn Kiil Karlsen på 26 år fikk medhold i Høyesterett om at han har krav på erstatning, fordi han fikk MS-symptomer etter en barnevaksine i 2002.  

Det kommer brått på elevene at de må jobbe selvstendig. Mange lengter tilbake til ukeplaner og lærerstyring.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Mange av ungdommene som var på Utøya under masseskytingen, fryktet ikke bare terroristen. De trodde også at andre leirdeltakere, båtførerne eller innsatspersonell som politi og ambulanseførere var ute etter å skade dem. 

Babyer som bare får morsmelk de første seks månedene får mindre atferdsproblemer i barneskolealder. Det viser en ny, internasjonal studie.

Universitetet i Stavanger

Modellen har blitt brukt i nesten 50 år. Nå viser det seg at to ledd i ligningen har manglet. 

Et av landets mest kvinnedominerte yrker er i endring, men flere menn er ikke nødvendigvis et mål.

Media dropper den kritiske rollen i møte med politikere og byråkrater, om de bare får være alene om en sak. 

Høgskolen i Bergen

Behandlingen ble bedre da sykepleierne fikk bilder av diabetesfotsår i stedet for skriftlige rapporter fra legen. 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Deepwater Horizon-ulykken førte til store skader på livet i store havområder. Nå kommer den første store forskningsoppsummeringen.

Norske forskere prøver å avdekke flere hemmeligheter om de mystiske dødehavsrullene.

Universitetet i Agder

Finanskrisen ble også en krise for økonomifaget. Nå kommer historieboken med førstehjelp til dem som vil forstå økonomiske krakk og kriser.  

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Slik får du store og søte plommer.

NIBIO

Kartet over artar stemmer ikkje alltid med terrenget.

Når du øver deg på noe eller leser til eksamen, kan det være en god idé å løpe eller sykle en rask tur etterpå.

De siste åras forskning peker mot at årsakene til IBS er vel så mye fysiske som psykiske. Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur. Les mer i en av fjorårets mest leste saker på forskning.no.

Havforskningsinstituttet

Hvis laksesmolt får bruke lenger tid til å venne seg til sjøvann, blir de mer motstandsdyktige mot viruset som ofte rammer oppdretssfisken.

Personer med høy utdanning ser ut til å ha høyere risiko for å utvikle hjernesvulst. Det viser en kartlegging av nesten tre millioner svensker.

Universitetet i Oslo

Utdanningsnivået til personalet i barnehagen har mykje å seie for korleis barnehagekvardagen blir. 

Aldri før har det vært mulig å se et sort hull, men nå vil forskere løse mysteriet med avansert fotografi.

Spør en forsker:

Og burde man stanse treningen hvis det skjer?

Flere var kritiske da Universitetet i Oslo inngikk rammeavtale på én million kroner årlig med PR-byrået Gambit. Nå skal beløpet seksdobles.

Universitetet i Stavanger
Under tellekanten:

Professor Knud Knudsen er ikke alene om å bruke tid på barnebarna. Etter fylte 70 år er bestefar overraskende mye sammen med de små, viser hans egen forskning.

Universitetet i Bergen

Det er ikke 42 som er svaret på livet, universet og alt sammen. Når det kommer til reproduksjon er det et annet tall som gjelder.

Forskere har analysert alle straffekonkurransene i både VM og EM mellom 1984 og 2012.

Radioaktivitet fører raskt tankene til atomkraftverk og ulykker – men radioaktive stoffer en naturlig del av hverdagen. For eksempel er melk og bananer radioaktive.

Mye tyder på at britenes farvel til EU vil svekke landets økonomi. Handel uten tollbarrierer er mest lønnsomt, viser forskning.

Investorene velger sikre tap over den enorme usikkerheten i aksjemarkedet. 

Sider