Arkiv: mai 2016

Det er ikke mye vi vet om kulturen i Europa for 11 000 år siden, men på slutten av 1940-tallet oppdaget britiske arkeologer en skatt i nord-England.

Studiedirektør ved NTNU Gjøvik, Gunn Rognstad, legger seg langflat og beklager at en eksamensoppgave i økonomi skrevet på ubehjelpelig nynorsk i det hele tatt ble delt ut. Språkdirektøren tilbyr NTNU kurs i nynorsk.

NTNU

Forskere er nærmere ved å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning.

Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning.

– Noe av det verste jeg har sett, sier forsker. Tre andre lærebøker får også kritikk for måten de viser frem urfolk på.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stikk i strid med det forskere hittil har trodd.  

Forskerne kaller det en skitten snøstorm under vann.

Høgskolen i Bergen

Når sykepleiere kommer tilbake på jobb etter videreutdanning eller mastergrad, får de ofte ikke brukt den nye kunnskapen som kunne kommet pasientene til gode. 

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Men denne sjeldne krefttypen var den eneste som slo ut i en stor skandinavisk studie av kvinner med ekstrem svangerskapskvalme.

Da musenes tarmflora ble utradert, sluttet det å danne seg nye nerveceller i hjernene deres.

Akershus universitetssykehus HF

Noen sykehusavdelinger sjekker alle røngtenbilder to ganger, og det kan få stor betydning for pasientene.

NTNU

Plantesykdommen tørråte endret Europa og Amerika og førte til massedød og folkeforflytning. Vi er ennå ikke kvitt den. Men hvor kom den fra?

Se lynnedslag filmet med høyhastighetskamera.

For å kunne si noe om vold og kjønn, utover å telle menn og kvinner som slår og blir slått, må man se på meningen bak slagene, ifølge partnervold-forsker.

Da myndighetene ville vite mer om innvandreres deltakelse i frivillig arbeid tok forsker Ivar Eimhjellen oppdraget. Bare én av ti svarte på spørreundersøkelsen hans.

Det er lite som tyder på at verden brenner mer nå enn før, ifølge britiske forskere.

Universitetet i Oslo

Berekraftig utvikling handlar både om miljø, samfunn og økonomi, men elevane får stort sett berre undervisning i miljødelen av faget.  

Andelen er nesten fem ganger høyere enn blant friske jevnaldrende, ifølge ny studie. Det trengs mer kontroll med sykdommen, mener forsker.

NTNU

En gruppe forskere gjorde et uvanlig, kanskje paradoksalt, eksperiment på Svalbard. De frøs ned planter. Med et resultat som overrasket.

Nesten dobbelt så mange røykere klarte å slutte hvis de brukte en nikotin-inhalator, ifølge ny studie.

Universitetet i Stavanger

Nordsjøen 21. oktober 1666: Stormvinden pisker bølgene til enorme, rasende skumtopper. Kaptein Morsing på «Norske Løve», flaggskipet i den dansk-norske marine, bestemmer seg for å søke ly og fører fregatten innaskjærs.

NILU - Norsk institutt for luftforskning

Metangass blir frigjort fra havbunnen i Arktis om sommeren, men overraskende lite av metangassen som stiger opp gjennom havet når atmosfæren, konkluderer norske forskere i en ny studie.

Istidene er omvendt av jordas. Radarbilder tegner klimahistorien til den røde planet.

Teamet gispet da de så hva som skjulte seg i treet.

Hele 14 av Norges hundre største bedrifter har bare menn i toppledelsen. Best ut kommer Hydro, Posten, Ikea og Nordic Choice Hotels, med kjønnbalanse på minst 40 prosent.

Kun fire av Norges 100 største selskaper har minst 40 prosent kvinner i toppledelsen, ifølge en ny oversikt. – Hovedbildet er at det er jevnt dårlig, sier forsker.

D-vitaminmangel er ikke bra for kvinner som vil bli gravide, men det er ikke sikkert for mye av vitaminet er bra heller, ifølge ny studie.

I en ny bok forteller både kristne og muslimske kvinner at de mener feminismen som politisk prosjekt har gått for langt, og at feminister er selvopptatte og egoistiske.

Sider