Arkiv: april 2016

Lars Holden er styreleder i forskning.no.

Masterstudenten Vegard Vinje ved Universitetet i Oslo er kåret til årets ingeniørstudent. Han får prisen for sine simuleringer av væskestrømninger i hjernen, som på sikt kan belyse gåten rundt Alzheimers og migrenelignende lidelser.

Ett gen kan spille en viktig rolle.

Mye eller lite sex – nygifte oppga å være like fornøyde med forholdet. Men så stilte forskerne spørsmålet på en annen måte.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Etter at foreldrene til disse ulvevalpene døde for noen måneder siden, har det vært usikkert hvordan det ville gå med dem. Nye viltkamerabilder viser at de ser friske og pigge ut. 

Tanker kan nå avleses direkte fra elektroder i hjernen. Det kan hjelpe stumme og lamme til å styre tekniske hjelpemidler med tankekraft

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.

Forskeren forteller:

Hvert år dør over 100 000 av kolera. Mennesker med blodtypen 0 er overrepresentert, og Julie E. Heggelunds forskning viser at årsaken er giftstoffet koleratoksin.

Mer CO2 i atmosfæren gir en grønnere jordklode, men hvor mye grønnere?

Statped

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Det ser ut til at et flåttbitt for noen kan bety slutten på å spise koteletter og biff for alltid. Men hvordan kan dette henge sammen?

Framsenteret

At Arktis blir grønnere, har vært en nærmest opplest og vedtatt sannhet de siste 30 årene. Nå har trenden snudd, og vegetasjonen i Arktis blir brunere. Hvorfor har dette skjedd?

Barn som fødes med hull i hjertet får lett stempel som «hjertebarn». Men en ny studie viser at de fleste er like friske som andre barn. – Vi gjør dem en bjørnetjeneste ved å sykeliggjøre dem, sier forsker.

Podcast:

Høyreradikale partier har vokst fram over hele Europa. Hvorfor? Og er de et sunnhetstegn for demokratiet eller skaper de grobunn for hat og vold? 

SINTEF

Korsryggsmerter er mest utbredt når det gjelder tapt livskvalitet, mens klemulykker utgjør den største risikofaktoren for dødsfall – og gir de største samfunnskostnadene.

Forskerne har fulgt 45 000 svenske menn i 40 år.

Hittil har det grumsete vannet gjort det vanskelig å se at det finnes korallrev her.

Universitetet i Oslo

Da Tore Witsø Rafoss studerte reaksjonene i USA og Norge etter 11. september 2001 og 22. juli 2011 fant han overraskende mange likheter. 

Forskerne spilte vals for spedbarn, og barna kan ha blitt bedre på å lære språk.

Nord universitet

Langturnus med tolv timers arbeidsdag reduserer stress for de ansatte og er bra for beboerne på sykehjem.

Kampen om et statlig krigsprofessorat om andre verdenskrig i Norge er over. Universitetet i Tromsø har fått hovedansvaret.

Universitetet i Oslo produserer flest publiseringspoeng totalt, men må se seg slått av Norges idrettshøgskole når poengene deles på antall faglige ansatte.

NTNU

Kvinner vil selv helst ha en sexy kjekkas. Moren og søsteren din ser helst at du velger en mann som er til å stole på. Forskere vet hvorfor.

Oslo-forskere har laget batterier som kan lades opp tusen ganger raskere enn i dag. Håpet er å kunne bruke dem i fremtidens miljøvennlige busser. Første stopp er ladbare betalingskort.

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Fire blomsterartar står for halvparten av all nektaren i Storbritannia. Funnet overraskar forskarane.

Forskerne syntes de skadede plantebladene blødde mistenkelig lenge.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Storsalamanderen taper på grøfting, veibygging og når kulturlandskapet gror igjen. Hvis utviklingen fortsetter som nå, vil trolig to tredjedeler av storsalamanderbestanden i Norge være borte om hundre år.

SINTEF
Bakgrunn:

NOx får skylda for mye. Men hvorfor er nettopp denne gassen en klimaversting?

Dismutenibtes levde for 2700 år siden i Egypt, og har lenge vært utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo. Nå skal hun konserveres og stilles ut på nytt. Se video av forskning.nos møte med den mummifiserte kvinnen.

Sider