Arkiv: januar 2016

Universitetet i Oslo

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, mener forsker.  

Fargeskiftet kan brukes til å true andre blekkspruter.

Universitetet i Oslo

Klimaendringene forsterker effekten av miljøgifter i arktiske strøk. Nå undersøker forskere hvordan miljøgiftene skader arvematerialet til arktiske fugler.

Verden trenger flere kvinner i ingeniørfag, matematikk og naturvitenskapelige fag, og NASA håper filmer som Star Wars kan bidra. – Vi vet ikke om den nye Einstein vil være en kvinne eller mann, påpeker NASAs forskningssjef Ellen Stofan.

En amerikansk studie peker på at menn som mistenker kjæresten for utroskap, holder kortere i sengen. Fin studie, men ikke bunnsolid, sier dansk professor. 

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

 Det gjorde ikke mennene, ifølge en studie av dansker med type 2-diabetes.

Nye oversettelser av babylonske steintavler viser at babylonerne brukte geometriske regnemetoder 1400 år før europeerne.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Den tradisjonelle norske geitemelken har hatt en stram smak og lukt. Men nå har avl og friskere geiter gjort smaken mildere. Stadig flere geitemelksprodukter har kommet på markedet. 

Dette kan bli fremtidens treningsarmbånd.  

Spør en forsker:

Du har sikkert hørt at frokosten er dagens viktigste måltid. Stemmer det? Og kan man hoppe over frokosten hvis man vil slanke seg eller bare ikke har lyst på noe? Her er vitenskapens svar. 

Det er dobbelt så høy andel gutter blant barna med innvandrerbakgrunn som blant andre barn på overgrepsmottakene i Oslo. Men hjelpeapparatet fanger likevel opp få innvandrerbarn.

Universitetet i Oslo

Solstormene kan lamme moderne kommunikasjon. Nå skal forskere finne ut hvorfor, og hvordan vi kan varsle romvær bedre. Da må flere raketter i arbeid på en gang.

NTNU
Under tellekanten:

Jens Barland er ekspert på feltet der journalistikk og kommers møtes, men hvis noen bruker ord som fokus og robust, fader han ut og går på mobilen.

SINTEF

Med forskeres hjelp flytter Arendal havn bygg og aktiviteter fra land til sjø. På flytende moduler. Dette er ikke tidligere blitt gjort i Norge.

Fjerner allerede én centimeter tykt islag på helikopterrotorer i 20 minusgrader.

Et helt spesielt stoff som kalles BX kan ha en del av æren.

Forbløffende forskning kan være med på å forklare hvorfor få blir slankere av mer trening.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Få elg- og hjortekalver står igjen uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning tyder på at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr uten kalver. Regionale forskjeller gjør det likevel viktig å holde fokus på gode jaktholdninger, mener forskere.

Pengene går til 46 ulike prosjekter. Et av dem er et prosjekt om energilagring, som får 25 millioner kroner. Den heldige forskningsgruppen består av ni unge forskere som alle er under 40 år.

Folkehelseinstituttet råder gravide om å utsette reisen hvis de skal til land med zika-virusutbrudd. Viruset kan gi barn hjerneskade om moren smittes. Nå er myggen som kan overføre viruset også funnet i den amerikanske hovedstaden.

For første gang har en profesjonell spiller tapt mot en datamaskin i det gamle kinesiske spillet go.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hittil har forskerne trodd at den massive fjellkjeden har vært en uoverkommelig barriere for Amazonas’ trekkfugler. Men en spesiell flyger forbløffer forskerne.

Nofima

Norske forbrukerne er mer opptatt av matens kvalitet enn at den er norsk. Nå er matprodusenter i gang med å tilpasse produktene sine.

Nye resultater viser at Alzheimers kan smitte ved transplantasjon av en type hjernehinne.

Kreftforeningen

Camilla Raiborg filmer kreftceller i laboratoriet. Oppdagelsene legger grunnlaget for ny kreftbehandling. 

Det blir stadig vanskeligere å unngå klimakatastrofene, men vi kan gjøre mye for å dempe konsekvensene. Det er konklusjonen etter at forskere har sett nærmere på 13 historiske klimakatastrofer.

NTNU

Noen kvinner har ti ganger så stor sannsynlighet som andre for å ta keisersnitt. Fødselshjelperne trenger mer enn fingrene for å finne ut hvem dette gjelder.

Spiseforstyrrelsen kommer som en ubuden gjest inn i mange familier og tar over styringen. Nordlandssykehuset tilbyr en terapi for familier til unge voksne med sykdommen.

Universitetet i Oslo

Forskere ved Universitetet i Oslo utvikler en app for å spre ny og pålitelig kunnskap om medisin.

SINTEF

Med tettere befolkede områder og mer styrtregn kan det røyne på for gamle ledninger, og kloakkvann havner i bekker og elver. Nå jobber forskere med lokale løsninger.

Sider