Arkiv: oktober 2015

Universitetet i Oslo

En ny studie viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin. 

Mine fagbokfavoritter:

Superblogger og romfartsdirektør Terje Wahl anbefaler deg å lese en bok på 1278 sider om relativitetsteori - men også en bok om rock og romfart.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forskere vil ha din hjelp for å få undersøkt flere av revene som årlig blir drept i Oslo-trafikken. Det kan avsløre farlige miljøgifter i tett befolkede områder. 

For første gang har forskere klart å skape genetisk modifiserte hunder. Resultatet er en beagle med dobbelt så store muskler som normal. Dansk forsker kaller det en «uheldig utvikling». 

IS er slett ikke alene om å prøve å robbe arkeologiske skatter i den syriske borgerkrigen.

 Det er fortsatt mulig å nå det globale togradersmålet, og utslippene per verdensborger kan reduseres med 8 prosent innen ti år, konkluderer en ny rapport fra FNs klimakonvensjon.

Universitetet i Oslo

Kvinner har høgare sjukefråver enn menn, men det er ikkje høgare arbeidsbelasting som har skulda. – Kanskje må vi berre akseptere at der er ein liten skilnad, seier forskar. 

I middelalderen hadde de rike adgang til dyr, glasert keramikk – men kanskje skulle de ha holdt seg til vanlige leiretallerkener. Keramikken var glasert med blyoksid, som forurenset maten, viser en ny studie. 

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Under tellekanten:

Bioinformatikere blir av og til sett på som noen som bare hjelper biologene med å analysere store datamengder. Det vil ikke denne professoren være med på. 

UiT Norges arktiske universitet

Norges fremste ekspert på hekser, trolldom og magi har mye på hjertet når det nærmer seg Halloween. For hvorfor feirer vi egentlig Halloween?

Flere problemer løst for litium-luftbatterier. De kan gi elbiler samme rekkevidde som bensinbiler.

Stereotypisk mannlig oppførsel kan gi høyere testosteronnivå. Særlig hos kvinner.

Fisker som snurrer rundt og rundt i en boblende havstrøm – marinbiologene vi har snakket med har aldri hørt om fenomenet.

Klimaforandringer kan føre til markante fall i produktiviteten til arbeidere i Sørøst-Asia.

En ny rapport fra Statens Institutt for Folkehelse i Danmark viser at en stor del av dansk ungdom forsøker å drikke vekk sorgene.

Norges forskningsråd

Allerede på 1980-tallet fantes det forskning som viste hvordan vi kan reduserer krybbedød, men kunnskapen ble ikke tatt i bruk før mange år senere. – Vi forsker for mye på ting som allerede er avklart, mener forskningsdirektør.

Barn som spilte en type brettspill i et forsøk, valgte i mindre grad typiske kjønnsroller etterpå. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

..men terapeutene feiltolker ofte hva ungdommene opplever, og det kan føre til at traumebehandlingen blir dårligere.

 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 Pendelen svinger tilbake til tydelige interesser og betingelser fra donorenes side, slik det var på 1980- og -90-tallet, ifølge ny bok fra NUPI-forsker.

Gjennomsnittsalderen blant norske professorer nærmer seg nå 60 år. Professorene over 65 år er blitt mange flere.

Hele 54 prosent av nye professorer i 2013 var samfunnsvitere og humanister. 

– En stor lettelse, sier allergiforsker. 

En menneskeape som levde for over 11,5 millioner år siden kan kanskje si noe om hvem vi stammer fra.

Elbilene vil ikke ta knekken på strømnettet, sier strømleverandør på Zero-konferansen. Hydrogen kan bli en viktig joker i strømkabalen.

For over 3500 år siden ble en mann i 30-årene ble gravlagt sammen med utallige luksusgjenstander i gull, sølv og bronse.

Universitetet i Oslo

Stadig flere unge blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt. Apoteket kan være en god arena for å måle hjertehelsa, tror forskere.

Nordlandsforskning

For folk i Belize i Karibia er ikke miljøendringene lenger bare tall og prognoser. Både kultur og økonomi står i fare for å bli skylt vekk.

Universitetet i Stavanger

Skjer og grunner langs kysten fekk ofte namn etter kvinnelege og mannlege kjønnsorgan. Språkforskar meiner han har forklaringa.

Kan ha hindret mammuter og mastodonter i å ødelegge områdene de bodde i.

Flere universiteter i Japan er positive til å nedlegge samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og i stedet satse på de praktiske, etter oppfordring fra regjeringen. 

Sider