Arkiv: juli 2015

Universitetet i Oslo

FRA ARKIVET: Det er flere måter å knytte seg til EU på selv om britene skulle si nei, ifølge professor.  

Forskere har avslørt hvordan bier beskytter avkommet sitt mot sykdommer. – Dette kan bli stort, sier norsk forsker som er med på prosjektet.

Universitetet i Oslo

Våre tidligste forfedre hadde mindre kroppsvekt enn tidligere antatt. Tyngdeforskjellen mellom kjønnene var også større lenger opp på stamtreet enn det forskere hittil har regnet med.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Etter et tiår med kraftig vekst sank andelen utenlandske statsborgere blant doktorgradskandidater i 2014.

Se video av roboten som etterligner enn vannløper.

Selv om landingsfartøyet Philae ligger i dvale, har Rosetta-ekspedisjonen gitt forskerne mer enn nok å tygge på. Her er de siste hemmelighetene fra kometen 67P.

Kilden kjønnsforskning.no

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har har god muligheter for få til en grønn, feministisk politikk. Men det har de ikke per i dag, mener professor.

Magen vår fungerer som et filter som stopper farlige mikrober før de når tarmen. Derfor har mennesker like sure mager som de mest kadaversultne åtseletere.

Mange helsearbeidere dør i ebolarammede land i Vest-Afrika. Frykten for smitte ved sykehusene gjør at medisinsalg og legehjelp flyttes ut på gatene, forteller dansk forsker.

En mungo begynner ikke å hjelpe til mer hjemme dersom dyret i utgangspunktet er selvsentrert.

Handelshøyskolen BI

Hvordan klarer medarbeidere som befinner seg forskjellige steder i verden å løse oppgaver sammen? 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Publiseringspress og en tendens til å la seg friste, er blant faktorene som fører til at forskere tar snarveier, ifølge nederlandsk professor.

Nyheten har spredd seg over hele verden, men med noen grunnleggende feil, mener kritikere.

Forskeren forteller:

Olsok er minnedag for Olav den hellige som ble drept i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Siden da har helgenen påvirket land og kultur, fra stølsfest til storpolitikk.

Håndfast bevis: Menneskearten har utviklet seg mindre enn sjimpansene siden den felles stamfaren vår levde for om lag seks millioner år siden.

Hjernen bruker rolige stunder til å forberede seg på å være sosial.

UiT Norges arktiske universitet

Personer med fibromyalgi fikk mindre vondt etter behandling med svak elektrisitet inn i hjernen.

Danske barn som spiller fotball på fritiden, har et høyere aktivitetsnivå i friminuttene på skolen enn andre barn. Ifølge danske forskere henger det sammen med utformingen av skolegårdene og normene blant elevene.

NIBIO

Glem festivalbilletter og hippe utesteder – nå står byfolk i kø for å sikre seg plass på andelsgård.

Legemiddelfirmaer i USA somler med å rapportere til helsemyndighetene om alvorlige bivirkninger av medisinbruk. Tregest går det når pasienter dør.

Mennesker har brukt høns som nyttedyr i tusenvis av år, men hvordan spredte husdyrhøna seg til Europa?

UiT Norges arktiske universitet

Antydningens kunst – det å si noe uten å faktisk si det – var så sentralt i samiske småsamfunn at det ble til en overlevelseskunst.

Se forslaget fra NASAs drømmefabrikk.

UiT Norges arktiske universitet

Når Ibsen og Nesbø skal oversettes til andre språk, får oversetterne problemer med oppholdsvær, motvind og pinadø.

Norges forskningsråd

Fiskere i Norge er lovlydige, ikke fordi de frykter straff, men fordi de mener at regelbrudd kan gå ut over fiskebestandene.   

Her kan du lese om hvordan du kan gjennomskue nyheter om forskning og vurdere kvaliteten på studiene som blir publisert.

Å føre elver tilbake til naturlig tilstand etter menneskelige inngrep er ikke gjort over natta. Det tar minst 25 år før planter gjenerobrer elvebreddene.

Et selskap har tatt de første små stegene.

NTNU

Klær med innebygde sensorer blir utviklet i Trondheim. Jakken din skal kunne si ifra når kroppen blir nedkjølt.

Store vulkanutbrudd har kjølt ned klimaet flere ganger gjennom de siste 2500 årene. De har også endret menneskenes historie.

Sider