Arkiv: april 2015

Norges idrettshøgskole

Folk i Sogn og Fjordane er mest fysisk aktive og har sjeldnare hjarte- og karsjukdommar enn folk i andre fylke. Men no er skilnadene i ferd med å bli utjamna.

Den som ser ut som et lappeteppe av flere andre dinosaurtyper og blir kalt tidenes mest bisarre dino.

NTNU

Der torvmosene tar over, kverker de nesten alle naboene. Likevel har vi gode grunner til å ta vare på dem.

Tre av fire ekstremt varme dager knyttes til global oppvarming i ny studie.

Kvikksølv har blitt funnet under en pyramide i Mexico. Det kan bety at det gjemmer seg en kongegrav under pyramiden.

Handelshøyskolen BI

Norwegian-passasjerene som støttet pilotenes streik, er blitt mer negative til å fly selskapet etter streiken. Andre passasjerer er omtrent like tilfredse og lojale som før streiken.

Forskere har oppdaget et gigantisk tomrom i universet, som strekker seg over 1,8 milliarder lysår.

UiT Norges arktiske universitet

Da Ibsens Et dukkehjem ble spilt på et kvinneuniversitet i Kina på 1920-tallet, endte det med at flere studenter ble drept av politiet. 

Et ubemannet russisk romfartøy som skulle frakte forsyninger til Den internasjonale romstasjonen (ISS), er ute av kontroll og faller mot jorden. Fartøyet vil sannsynligvis brenne opp i atmosfæren.

SINTEF

Arten har nylig spredd seg inn i våre nordligste farvann, og er en etterspurt delikatesse på verdensbasis. Men fangsten er krevende. 

Audi har produsert miljøvenleg diesel frå luft og vatn. – Fullt mogleg dersom ein har veldig billig straum, seier norsk ekspert.

SINTEF

Snart kan vi som forbrukere være garantert å få den kjøttkvaliteten vi betaler for.

Bønder i fjellene i Ecuador dyrker mange sorter mais for å tilpasse seg et stadig varmere klima. Her har nordmenn mye å lære, mener forsker.

Ny teknikk kan gi gjennomsiktig vindu eller skjermbilde, eller begge deler.

Militæret i tidligere kriger var helt avhengig av kvinner, viser forskning på Napoleonskrigene.

Nøytrinoer kan passere gjennom alt mulig. En maskin på Sydpolen som fanger dem opp etter reisen gjennom Jorden, har funnet at partiklene gjennomgår en aldri så liten forvandling på ferden.

Ett grunnstoff i periodetabellen passer ikke helt inn der det står nå, mener forskere. Det gir ny giv til diskusjonen om at den kanskje bør endres.

Universitetet i Stavanger

Norsk språkforsker mener en internasjonal metode for å vurdere barnas språk ikke holder mål. 

Norges idrettshøgskole

På 12 uker kom ungdommene i bedre fysisk form og opplevde høyere livskvalitet, i tillegg til at de gikk litt ned i vekt.

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU
Nytt fra akademia:

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.

Høgskolen i Lillehammer

Kjærlighet tilhører ikke bare privatlivet, men finnes også i det profesjonelle forholdet mellom sosialarbeider og barn og ungdom.

Laksefisk går gjennom en ekstrem forvandling i det de er på vei til å flytte hjemmefra.

Hjernen til en tenåring er nesten like stor som hos en voksen. Men den er på langt nær fullt utviklet. Det foregår nemlig en gigantisk opprydding der inne.

Ny studie viser store forskjeller mellom skoler på hva som gjør deg godt likt i tiendeklasse. Men ikke alle ungdommer synes det er viktig å være populær.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Lasse var 13 år og drømte om å bli fotballproff. Så fikk han vite at han hadde arvet farens hjertesykdom. 

Ungdom får gode økonomiske vaner hvis foreldrene snakker om sparing og planlegging. Kontrollerende foreldre får like sløsete unger som foreldre som ikke stiller krav.

Forskere sier at 10 prosent av all plasten som lages, havner i havet. Men de vet ikke hvor tallet kommer fra.

Institutt for samfunnsforskning

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere.

Mange spør om hvordan vi kan få god skole. En skoleforsker på Hamar har svar.

Bioforsk

Sauen raper farlige klimagasser. Nå skal forskerne finne ut hvor mye.

Sider