Arkiv: februar 2015

NIBR - by- og regionforskningsinstituttet
Nytt fra akademia:

Målet er å gjøre lokale ukrainske myndigheter i stand til å lære av hverandre og styrke evnen til å håndtere risiko på lokalt nivå.

Toalettskilt kan ha forskjellig innhold og uttrykk – og dermed også forskjellige egenskaper. Skilt tjener en viktig samfunnsmessig funksjon, mener en tegnforsker.

Mennesker med ME og kronisk utmattelsessyndrom har unormalt høye nivåer av signalstoffer som er knyttet til virusinfeksjoner, konkluderer amerikanske forskere.

Kilden kjønnsforskning.no

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

Mennesker over hele verden spiser mer frukt og grønnsaker, men også stadig mer usunn mat. Les saken, og se interaktiv grafikk.

Norsk Polarinstitutt

Området nord for Svalbard får mest av det varme vannet som strømmer inn fra Atlanterhavet.

Amerikanske forskere vil gi kronisk utmattelsessyndrom (ME) nytt navn og endre sykdomskriteriene. En ny rapport går langt i å slå fast at lidelsen er en fysisk sykdom.

SINTEF

Hvert år blir tre millioner verpehøns avlivet og kroppene ødelagt. Det er ikke bærekraftig nok, mener forskere, som nå vil utnytte hønene til mat, olje og proteiner.

Høgskolen i Lillehammer
Under tellekanten:

Det er nødvendig med kvalitativ forskning i psykologien, mener miljøpsykolog Einar Strumse. Han synes mye av den kvantitative forskningen som dominerer fagfeltet, bare bekrefter det vi allerede vet. 

Kilden kjønnsforskning.no

Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

Bilder fra satellitter og laserskanning gjør at arkeologene kan finne kulturminner uten å grave i jorden. Det gir nye muligheter når det skal bygges vei eller jernbane.

På 1800-tallet kjøpte muslimer Bibelen – fordi de mente at den var passende litteratur til å øve seg på å lese.

Afroamerikanske kvinner har hetetokter og nattesvette i over ti år. Norske kvinner opplever plagene i overgangsalderen i bare fire år.

Forskere har fremsatt en ny teori: Mikroskopiske maskiner inne i celler kan være det utgangspunktet som ble til alt livet på jorden.

Prøverørsmødre løper 20 prosent høyere risiko for å bli rammet av brystkreft. Det er neppe hormonbehandlingens skyld.

Amerikanske forskere har transplantert grisehjerter inn i bavianer. De overlevde fra tre måneder til ett år etterpå. Bedre resultater må til hvis dette skal bli et reelt alternativ, ifølge norsk spesialist.  

Bioforsk

Forskerne stryker håndklær over vegetasjonen for å fange opp flått. Det kalles flagging og gir ny kunnskap om hvor og når flåtten trives best. 

Mine fagbokfavoritter:

Ei bok som du kan bruke i både forskning, politikk, journalistikk og familien. Ei bok som forklarer kultur og samfunn: Distinksjonen av Pierre Bourdieu. Men dessverre gir den lite leserglede, mener Beret Bråten.

Universitetet i Oslo

Store mysterier i verdensrommet er løst ved hjelp av kvantekjemi. Nå står kreftmedisinene for tur.

USA lar egne interesser styre når de bestemmer hvem de skal hjelpe i Afrika. Det samme gjør Norge, hevder forsker.

En menneskelignende brannslukkingsrobot testes ut av den amerikanske marinen.

Selv om temperaturen ikke er spesielt lav, kan det føles veldig kaldt når det blåser. Forklaringen får du her.

NTNU
Nytt fra akademia:

Helsa til folk over hele verden avhenger av så mange ulike ting at fagfolk må jobbe på tvers av faggrenser. Nå er 22 europeiske land, USA og Sør-Afrika med i en stor helseundersøkelse som drives fra Norge.

De nasjonale forskningsetiske komiteene
Nytt fra akademia:

Forskning og teknologiutvikling kan ha stor betydning for livene våre, på godt og vondt. Nå vil De forskningsetiske komiteene diskutere forskningens samfunnsansvar, også for næringslivet.

NTNU

Marginene er ørsmå når syklistene jakter på hundredelene. Stoffet sykkeldrakten er laget av og hvor sømmene er plassert, kan avgjøre om det blir pallplass eller ikke.

Det var kanskje ikke rottenes skyld at Europa ble rammet av stadige bølger av pest. Ny forskning antyder at pesten i stedet kom langs handelsrutene fra Østen, gang på gang.

Det er Afrikas minst kjente og studerte kattedyr. Her kan du se et sjeldent opptak av afrikagullkatten som angriper en flokk aper like store som seg selv.

Oppvaskbørsten ser ut til å være et effektivt våpen mot allergi. Barn i familier som ikke bruker oppvaskmaskin, blir langt sjeldnere  allergiske.

NOVA

Til tross for at de fleste politkere mener vi bør satse på hjemmetjenester og omsorgsboliger i eldreomsorgen, bruker de fleste kommunene fortsatt mesteparten av ressursene på sykehjem.

Norges forskningsråd

En prat i telefonen med helsepersonell bedrer den mentale helsen til eldre mennesker og setter dem i bedre stand til å ta vare på seg selv.

Sider