Arkiv: mars 2014

Multimedia:

Animasjonen viser forenklet hvordan brenselcellen lager elektrisk energi direkte fra reaksjonen mellom hydrogen og oksygen, uten å gå veien om forbrenning og varme.

Denne gangen forteller ikke FNs klimapanel om hvordan klimaet endres. Nå handler det om hvordan endringene påvirker oss.

Foreløpig har ikke IPCC-rapportene blitt omsatt i politikk i særlig stor grad, ifølge CICEROs forskningsleder. Men nå vil det bli en endring på det, tror hun.

Helsemyndighetene mener vi bør begrense spising av rødt kjøtt. Men forskningen gir usikre svar, ifølge en gruppe norske og internasjonale eksperter.

UNDER RADAREN: Sivilisasjonen vil bryte sammen, sier den matematiske modellen. Vi er modellen. Godtar vi det?
Artsdatabanken
Ukas art:

Kuletusenbeinet ruller seg sammen til en panserkule når det føler seg truet, og skiller ut klissete gift.

Forskere endrer folks læringsvilje med lett strømpåvirkning i hodeskallen.
Nord universitet
Regnbuebarna mener at følelser og omsorg skaper en familie.
Ørsmå partikler i atmosfæren påvirker klimaet. Men usikkerheten kan være større enn klimamodellene tilsier, ifølge ny norsk forskning.
Metoden kan gi bedre vaksiner, biodrivstoff og kanskje øl.
I denne ukens podcast snakker vi blant annet om hva helleristninger betyr og om de siste dagers oppdagelser i rommet.
Oppdagelsen av en ny dvergplanet gjør at astrofysikerne igjen tror på en ukjent planet – enda lenger ute i mørket.
En info-brosjyre om ryggvondt ga like gode resultater som en samtale med sykepleier.
Lite søvn og overspising henger sammen også når mor og far bestemmer maten.
Forskere har funnet ut hvordan flua bruker de knøttsmå musklene når den flyr.
Den russisk-amerikanske matematikeren får Abelprisen 2014 blant annet for sin utforsking av samspillet mellom orden og kaos.
Kilden kjønnsforskning.no
Nå er nesten alt lov på film. Hvordan skjedde det?
Artsdatabanken
Det jobbes med å samle alle eksisterende norske navn på arter. Nå er turen kommet til skrukketrollet og de vannlevende tegene. 
Tuberkulose rammer trolig dobbelt så mange barn som vi har trodd. Mange har multiresistent tuberkulose som er vanskelig å behandle med medisiner.
Forsøk med muffins viser at palmeolje øker risikoen for type 2-diabetes.
Giftige slanger svever gjennom den sørøstasiatiske jungelen.
Norsk Polarinstitutt
Et nært samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir klimakunnskap om svalbardreinen.
Teknikken kan kanskje brukes til å lage kvantedatamaskiner.
Innlandsisen i det nordøstlige Grønland har begynt å gli ut i havet.
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Hvis en utposning på hovedpulsåren sprekker, er faren for å dø i løpet av få minutter stor. En ny undersøkelse viser at screening kan halvere dødeligheten.
Universitetet i Oslo
Hva er det som gjør at noen avbryter behandling for rusmisbruk? Svaret ligger ikke hos pasienten selv, men hos terapeuten.
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har tatt i bruk avansert videokonferanseutstyr for raskere å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer. Hjelpen er like god, viser forskning.
Universitetet i Oslo
Klimaproblemene kan løses samtidig som folk får bedre livskvalitet. Svaret er god samfunnsplanlegging, mener hovedforfatteren av FNs neste klimarapport. 
Musikk kan hjelpe personer med konstante smerter i muskler og ledd som følge av fibromyalgi.

Sider