Arkiv: september 2013

Universitetet i Oslo oppretter Norges første professorat i forskningskommunikasjon.
Milliardene av mikroorganismer spres lett med vind og vann. De samme typene burde derfor finnes overalt på kloden. Men det gjør de ikke.
Det mest ekstreme scenarioet for klimafølsamheit er svært usannsynleg, viser den nye klimarapporten. – Viktig funn, seier norsk klimaforskar.
Fjordfe, smålensgås og kystgeit er blant de norske husdyra som trenger hjelp for å ha en livskraftig framtid.
Norsk institutt for skog og landskap
Heiloens ensformige og monotone lyd varsler fjellvandreren om å ikke trå for nære hekkeplassen.
Nanokuler bakt inn i veggen kan bli framtidas isolasjonsmateriale.
Universitetet i Oslo
Ingen har tid til å vente nesten et år på vaksine når et dødelig influensavirus er på vei. Nå kan redningen være her.
Curiosity har analysert jordprøver og funnet vann - NASA-forskere mener det kan bli verdifullt for fremtidige astronauter.
Hvis vi fortsetter å slippe ut som i dag kan den globale temperaturen i 2100 bli mer enn 4 grader høyere enn i dag, ifølge klimamodeller.
UNDER RADAREN: Klimaendringene plager ikke gamle mor Gaia. Det er vi som får svi.  Vi trenger menneskevern, ikke naturvern.
Forskere har fått fotoner til å reagere med hverandre. - Lyssabler er ingen dum sammenligning, sier mannen bak oppdagelsen.
NTNU
Klimaforskere og klimaskeptikere strides stadig om årsakene til klimaendringene. Hvorfor blir det varmere og kan vi stoppe utviklingen?
Nylig møttes internasjonale eksperter på nanomaterialer hos If. Forsikringsselskapet lurer nemlig på om nanopartikler kan gi ubehagelige overraskelser i framtida.
Havnivået, polarområdene og havforsuring er blant temaene som får større plass i FNs klimapanels rapport som legges frem i dag.
En app som hjelper overgrepsutsatte er under utvikling. Den vil inneholde tester, informasjon om symptomer og hjelpetiltak.
Rotter gjekk ned i vekt etter botoxinnsprøytingar i magen.– Kan bli eit meir skånsamt alternativ til overvektsoperasjonar, trur forskarar ved NTNU.
Lurer du på hvordan et dyr høres ut, finner du svaret i verdens største lyd- og videoarkiv fra dyreriket.
Kilden kjønnsforskning.no
1800-tallets kvinnesakskvinner nytolket Bibelen med Darwin som inspirasjon.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Kunnskapen øker om hvordan genene våre og bakteriefloraen i tarmen påvirker helsen vår. Men forskerne er bare i startfasen av å forstå dette komplekse samspillet.
NTNU
Gode ledere vet at de ikke nødvendigvis er innovative. Gode ledere vet også hvem som er innovative i organisasjonen.
NIFES
Fleire laks kan truleg redde liv og helse med eit kosttilskot.
Nazistene hadde det ikke greit med Nordens mest kjente maler. Han kunne vært en germansk helteskikkelse, men malte helt feil bilder.
Barn lærer mer om de sover på dagen.
Japanske forskere har funnet en enkel måte å registrere kjøreferdigheter på. Dette kan hjelpe eldre til å beholde sertifikatet lenger, sier norsk forsker.
Å satse på kunstige søtningsstoffer mot sukkersuget er ingen god løsning. Hjernen avslører bløffen og krever ordentlig sukker.
På tolv år har antallet barnearbeidere i verden blitt redusert med en tredel, sier ny FN-rapport. Den viser store framskritt i kampen mot barnearbeid.
Universitetet i Oslo
Måten kortvengjebillene blir ordna på er uoversiktleg og treng revisjon. Tolmodig arbeid og store datasett er nødvendig for å få brikkene på riktig plass.
Den smeltende isen omkring Grønland har endret isbjørnens diett, og de blir utsatt for større mengder miljøgifter.
Noen hjerner er mer disponert for å utvikle kroniske smerter enn andre.
Universitetet i Oslo
Allerede i urtiden var encellete organismer programmert til å bli flercellete. Det var bare et lite aber. Genbitene lå i feil rekkefølge.

Sider