Arkiv: august 2013

Samarbeid i store grupper fungerer mye bedre når det forsterkes av spenn.
For mye alkohol gjør at hjernen sliter med å tolke ansiktsuttrykk og sosiale koder.
Nofima
Produkter laget av kvernet kjøtt skal stekes til minst 71 grader i kjernen for å være trygge å spise.
Svalbard og Kenya har samme naturgitte forutsetning for dyp geoenergi. Resten av verden kan surfe videre på denne nye grønne bølgen.
Artsdatabanken
Parasittvepsene fikk Darwin til å tvile på Gud – nå er det funnet 14 nye arter.
Retten til jobb er erstattet med en plikt til å være verdt å ansette, mener forskerne bak en studie av nabolandets NAV.
Periodesystemet kan måtte gi plass til nytt supertungt grunnstoff.
Politisk styring og naturlige fordeler gir resultater.
De borgerlige fokuserer på næringslivet, regjeringen vil fortsette linja fra de siste årene, mens småpartiene vil satse på klima. Her er partienes forskningspolitikk.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Selv om det er en reduksjon i utbredelsen av kjønnslemlestelse, skjer reduksjonen langsomt og det er vanskelig å si hvilke mottiltak som har størst effekt.
Universitetet i Oslo
Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet kan ha bommet på anslagene i det nye pensjonssystemet. De har ikke tatt hensyn til usikre levealderprognoser.
Universitetet i Sørøst-Norge
Sosiale medier har liten betydning i den politiske beslutningsprosessen, men har gitt en stemme til enkelte nye grupper.
NTNU
På mikroskopisk nivå er det er mange slående likheter mellom mennesker og insekter – særlig når det kommer til luktesansen.
Norges forskningsråd
Jo lengre dager og flere soltimer, desto hyppigere er vi syke en dag eller to. Men totalt sett er vi mindre borte fra jobben i lysere tider.
For første gang har forskere sett at hypnose kan måles objektivt. Man kan blant annet se tydelig på øynene om en person er hypnotisert eller ikke. Se video.
Mors kosthold i svangerskapet og maten barnet får de første leveårene kan gi symptomer på aggresjon og depresjon.
Psykologene diskuterer om internettavhengighet og dataspillavhengighet skal bli medisinske diagnoser. Nei, argumenterer norsk forsker i ny bok.
NIFES
Barnemat er ikke bare bare, heller ikke for torsken. Nå har forskere funnet en metode for å gjøre den mer næringsrik.
Endringar hjernen hos mus oppstod berre timar etter første kokain-inntak, viser ny studie.
Universitetet i Sørøst-Norge
Administrasjonen i kommunene er mer opptatt av system enn av pleie når eldre med depresjoner overføres fra sykehus til kommunehelsetjenesten.
Metoden gir mer nøyaktige bilder av svulster i hjernen. Det kan gi raskere diagnoser og være med på å forhindre unødvendig medisinering.
NTNU
Nordmenn med lita interesse for politikk ser mindre på politiske nyhende på TV enn før.
Nede på havets bunn er virus og bakterier i et konstant våpenkappløp for overlevelse. Det har stor betydning for omsetningen av karbon i havet.
De aller fleste kvinner bør få tilbud om jordmor-ledet oppfølging i svangerskapet, mener forskere.
OsloMet – storbyuniversitetet
Barn med funksjonsnedsettelse vil bli tatt med på råd når beslutninger tas av spesialister i helsetjenesten.
Danske forskere og Russland-eksperter mener en boikott av Vinter-OL ikke vil endre på den russiske homoloven.
Universitetet i Agder
Undersøkelse viser betydelige mangler i det forebyggende og tverretatlige samarbeidet for barn i 1.–4. klasse.
Spør en forsker:SPØR EN FORSKER: Har det vært slaveri i Danmark? Og hva vil det egentlig si å være slave? Vi spoler tiden tilbake til vestindiske slaver og vikingtidens treller.
Den primitive hjernedelen amygdala påvirker økonomiske avgjørelser og kjønnsforskjellene er ganske store.
Nyoppdaga eksoplanet gjer unna ei runde rundt moder-stjerna på rekordtid.

Sider