Arkiv: oktober 2011

Spør en forsker:SPØR EN FORSKER: Vi har blitt fortalt at de ettertraktede vitaminene sitter i skallet på frukt og grønnsaker, men stemmer virkelig det?
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Egne erfaringer og erfaringsutveksling med kolleger er viktigst når kontaktlærere skal takle situasjonene som dukker opp i hverdagen.
Veterinærinstituttet
Oppdrettstorsk har langt færre parasittarter enn villtorsk. For mennesker er det kanskje viktigst at oppdrettstorsken så og si er fri for parasitter i filéten.
Statistisk sentralbyrå
I nord går ein sjeldnare til tannlegen enn i sør. Dei med god tannhelse er oftare å sjå i tannlegestolen. Det same gjeld dei med høg utdanning og inntekt.
Norges forskningsråd
Ved hjelp av genteknologi kan bonden avle frem husdyr som gir oss stadig bedre produkter. – Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom lønnsom produksjon og dyrevelferd, mener dyregenetiker.
Den israelske materialforskeren Daniel Shechtman fikk Nobelprisen i kjemi for sin oppdagelse av en spesiell type krystaller.
Norges forskningsråd
Stamfedrene til oppdrettslaksen på middagsbordet har vært gjennom en 40 år lang utvelgelsesprosess. Nå skal genteknologi gi bedre fiskehelse.
Kanskje det er lurt å være positiv, selv om alderen merkes på kroppen? Folk som mener at egen helse er dårlig, kan ha økt risiko for å utvikle demens.
Norges forskningsråd
Kraftig befolkningsvekst og store klimaendringer kan true sikker matforsyning. Genmodifiserte planter bidrar til å løse problemene, mener planteforsker.
Statistisk sentralbyrå
De siste tiårene har tallet på barn og unge under 18 år som blir drept i trafikken gått jevnt tilbake etter målrettet trafikksikkerhetsarbeid.
Flere hundre millioner kan bli sendt på flukt som klimaflyktninger om noen tiår, ifølge Rasmus Benestad. – Disse klimaendringene er svært alvorlige, sier Flyktningehjelpen.
Norges geologiske undersøkelse
En kvartsforekomst i Kvinnherad kan bli svært verdifull. Det høyrene mineralet skal brukes i mikroelektronikk og smeltedigler.
Negativ påvirkning fra norsk oppdrettsnæring på bestandene av vill laks og sjøørret har økt det siste året.
Nok en gang konkurrerer forskere verden over om hvem som best klarer å formidle doktoravhandlingen sin gjennom dans.
Ved hjelp av røntgen og ultrafiolett lys har NASAs SDO-satellitt gitt unike detaljbilder som kan hjelpe oss å forstå hvordan solaktiviteten påvirker oss.
Gravide som spiser fisk flere ganger i uken reduserer risikoen for å få barn med lav fødselsvekt. Samtidig er unge kvinner blant dem som spiser minst fisk i Norge.
NIFES

Laksen har ikkje godt av å vere vegetarianar. Laks som får for lite marin kost kan ha større risiko for hjarteinfarkt.

Forskerne som oppdaget at universet utvider seg stadig raskere, får Nobelprisen i fysikk i år.
Het nanonetting skaper vannspeiling slik at forskernes plakat ser ut til å forsvinne.
Denne flaggermusa kan skrike 160 gonger i sekundet, med superraske musklar i strupen. Det er første gong forskarar finn så kjappe musklar hos pattedyr.
- Har revolusjonert vår forståelse av immunsystemet, mener Nobelkomitéen.
Ballsparking flere ganger i uka kan halvere risikoen for tidlig død hos bostedsløse menn.
Norges forskningsråd
Å bruke alkohol for å dempe spenninger øker faren for risikofylt drikking. Det gjør også troen på at alkohol demper spenninger.
Kilden kjønnsforskning.no
I musikktimen kan oppfatningene av ungdomsskolejenter og -gutter snus på hodet. Guttene bråker ikke, og jentene sitter definitivt ikke stille.
Norske forskarar har laga ein grill som går på 100% solenergi, og som kombinerer robotteknikk og enkel fysikk. 
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Hver tredje nordmann i aldersgruppa 18–30 år snuser. Kun hver fjerde røyker.
Med noen minuttes ordlek på en artig app, blir du anonym forsøksperson i et stort psykologisk eksperiment.
Universitetet i Stavanger
Her ser du ansiktet til ein gut som levde utanfor Stavanger for 7500 år sidan. Hodet til Norges best bevarte steinalderskjelett er rekonstruert.
Ungdom som skader seg selv med vilje har svakere regulering av følelser og impulsivitet.
Menn er mer variert, både fysisk og mentalt, enn det kvinner er, ifølge ny forskning. Ledende kjønnsforsker stiller spørsmål ved hva det egentlig betyr.  

Sider