Arkiv: september 2011

Universitetet i Oslo
Sukkestudie sikret Karl Halvor Teigen fra Universitetet i Oslo Norges første Ig Nobel-pris på 12 år.
Planeten Merkur likner uventet mye på jorda, viser nye resultater fra romsonden Messenger.
Brenner det ennå svakt i kinnene når du tenker tilbake til 1987, da du slapp en høylytt promp i kinomørket? Fortvil ikke. Forlegenhet kan faktisk være et tegn på at du er pålitelig og sjenerøs.
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 prosent flere voldstilfeller på nattestid i helgene.
Universitetet i Bergen
Nett-TV:Selv om forsøksdyr fremdeles er viktig i jakten på kreftgåten og løsning av andre medisinske utfordringer, finnes det ofte andre gode alternativer.
Havforskningsinstituttet
For tiden er det først og fremst eldre, velfødd laks som klarer reisen fra havet og hjem til elven. Det kan tyde på at kampen for tilværelsen øker ute i havet.
Politikerne kan ha for stor tiltro til matvaremerking. Forbrukere registrerer ikke alltid merkingen, og blir noe utpekt som ekstra sunt, blir vi mistenksomme.
Handelshøyskolen BI
Styrelederen spiller en nøkkelrolle for å få styret til å jobbe sammen som et team. Det gir mer effektivt styrearbeid.
Enkjønnede skoler og klasser gir ikke bedre faglige resultater. Delingen kan dessuten føre til at kjønnsstereotypier øker, ifølge en ny studie.
Universitetet i Bergen
Den buddhistiske meditasjonsteknikken mindfulness reduserer angst og depresjon. Det kan være et lavterskeltilbud for personer med disse plagene, mener forsker.
Det kan ennå ligge store mengder sølv- og gullskatter på havets bunn - også langs norskekysten. Vi har bare ikke oppdaget dem ennå.
Noen ganger våkner vi forvirra opp på et fremmed sted og tror vi fortsatt er hjemme. Hva skjer i hjernen når den jobber med å hente fram det riktige minnet?
NIFES

Norsk sild kvittar seg med miljøgifter om våren – og gir dei til ungane sine.

Forskerens favoritt:

Hvorfor er forskningssjefen på Maihaugen så fascinert av de gamle karpedammene på museet?

Syklister i London har over dobbelt så mye sot i lungene som fotgjengere på samme sted. Slik partikkelforurensing kan gi astma med nedsatt lungefunksjon.
Veterinærinstituttet
Forskere har målt store blymengder fra ammunisjon i elgkjøtt. Jevnlig inntak kan være helseskadelig.
Høgskolen i Oslo og Akershus
De med dårlig helse og lav utdanning står i mindre grad utenfor arbeidslivet i Norden enn i resten av Europa. - Det er et sterkt kulturelt press om å bidra, sier forsker.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Man kan bruke fagtermer også i bøker som brukes i barnehagen, men barna mister raskt interessen hvis man gjør det feil.
Etter et heftig lemenår ligger døde smågnagere strødd på fjellet og i skogen. Det er gode nyheter for mosene som har spesialisert seg på å ta opp næring fra de kreperte krypene.  
Sola kan være på vei inn i en rolig periode. Det kan merkelig nok gi oss ekstra intense partikkelskurer fra rommet, som i verste fall kan slå ut satellitter og gi farlige doser for flypassasjerer.
SINTEF
Forskere planlegger å gi det norske kraftnettet en skikkelig krasjtest. Målet er å finne ut hva som skal til for å holde nettet stabilt – selv når nye kraftverk presser på til neste år.
NTNU
Radioaktive bananer, slangeroboter og eksplosive forelesninger var noe av det som sto på programmet under ungdommens forskernatt ved NTNU.
Leger blir utmattede og ukonsentrerte av nattarbeid. Som om de hadde hatt en fyllekule, bruker de flere dager på å komme seg.
Med smarttelefonen kan du i fremtiden fortelle laderen når du trenger elbilen – så sørger den for å lade når det er minst belastning på nettet.
En gjeng nøytrino-partikler kom kanskje fram litt for fort. Hvorfor er den lille overskridelsen av lyshastighetsgrensa så viktig?
To tredeler av amerikanske forskere kaller seg spirituelle. Mellom bruddflater der ateister står steilt mot dogmatikere, finnes et mørkt kontinent, der tro diskuterer med viten.
Barn av eldre fedre får ikke dårligere karakterer på skolen, ifølge svensk studie. Enkelte studier har antydet at disse barna kunne ha vanskeligere for å lære enn andre.
Norge henger etter i utvikling av språktekniske hjelpemidler som hadde gjort hverdagen lettere for mange i samfunnet, ifølge en ny rapport.
Mange profesjonelle syklister vet ikke at de kan bli enda raskere ved å innta mer sukker under et løp, mener dansk forsker.
Forskere har kartlagt genene til australske aboriginer, og mener å ha svar på deres opprinnelse. Det kaster lys over hvordan menneskene har kolonisert kloden.

Sider