Arkiv: august 2011

Bråkete naboer kan være gull verdt. Den australske blåalvesmetten har lært seg å tjuvlytte på årvåkne naboer i tretoppene.
En gammel pest og plage har gått i graven for godt - sannsynligvis.
Forsinkelser i romferdene kan føre til at Den internasjonale romstasjonen (ISS) kan bli ubemannet fra november.
Universitetet i Oslo
Noen diabetespasienter får intet varsel før de besvimer av lavt blodsukker. En moderne svettemåler kan gi varselet i tide.
Universitetet i Bergen
Ikkje alle er like smarte. Små variasjonar i genene kan forklare inntil halvparten av skilnaden i intelligens mellom personar.
Norges forskningsråd
En norskutviklet, nettbasert tjeneste kan nå hjelpe forskere, leger og pasienter verden over. Her kan du søke i ny medisinsk forskning og koblinger mellom gener og sykdom.
Paleontologar har funne fossilet av den tidlegaste formora til dei fleste av dagens pattedyr. – Var det ikkje for Juramaia, ville ikkje du og eg vore her, seier forskaren bak fossilfunnet.
Gutter er generelt flinkere enn jenter til å løse oppgaver som har å gjøre med romfølelse. Men det gjelder ikke i en indisk stamme der arven følger morslinjene.
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Kommunenes rusmiddelpolitiske handlingsplaner er mer praktiske og administrative verktøykasser enn politiske dokumenter. Det setter grenser for hva de tjener til.
Holdningene til ADHD og behandlingen av tilstanden varierer kraftig mellom ulike land. Det er stor forskjell på hvordan man bruker medisiner og psykososiale tiltak.
En fontene av cesiumatomer gir verdens mest nøyaktige klokke. Men hvor presis kan egentlig tiden bli, hvis selv naturlovene forandrer seg – over tid?
Gutter og menn mener det er bortkastet tid å prate om problemene sine, på tross av foreldre og kjærester som presser på for at de skal åpne seg.
Ny oppdagelse viser hva det livsfarlige Ebola-viruset trenger for å komme inn i menneskekroppen. Det kan åpne opp for nye behandlingsmuligheter.
Institutt for samfunnsforskning
Unge mellom 16 og 24 år er blitt mer engasjert etter terrorangrepene. Færre unge sier de ikke vil stemme.
Har du dårlig stedsans? En rottestudie antyder at det ikke er nok å bare se et sted for å huske det. Det må også utforskes for at minnet skal sitte.
Kraften som skapes av at skoen treffer underlaget når du er ute og går kan kanskje redde deg fra flatt batteri i fremtiden.
Universitetet i Bergen
Møt bøstemarken Nicomache lokii. Dette er den viktigste nøkkelarten i svovelsuppen som ligger 2350 meter under havoverflaten, på den arktiske midthavsryggen.
En stor norsk studie viser at kokekaffe ser ut til å beskytte like bra som filterkaffe mot diabetes 2. Kokekaffe er likevel knyttet til annen helserisiko. Det samme gjelder inntak av mye koffein.
Bioforsk
En ny hurtigtest kan avsløre flere typer giftstoffer i havreåkeren. Havre med for høyt nivå av slike stoffer kommer ikke ut på markedet.
Argentina og Brasil planlegger ett enslig radioteleskop, LLAMA. De håper å gjøre seg uunnværlige, og få innpass hos ALMA, kjempeobservatoriet i nærheten.
SINTEF
Med likninger som redskap vil forskere forvandle skrap til høykvalitets hverdagsprodukter.
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Død ved og morkne trær er viktige for det biologiske mangfoldet i skogen, men turgåere opplever det som rot - men med litt økologikunnskap lemper de på skjønnhetskravet.
Universitetet i Oslo
Etableringen av et astronomisk observatorium i Christiania var sentralt for nasjonalbyggingen på 1800-tallet.
Den egyptiske farao Hatshepsut kan intetanende ha smurt seg inn med kreftfremkallende hudkrem. Kanskje kan det kaste lys over hvordan hun døde.
UiT Norges arktiske universitet
Du trodde kanskje at man ble lykkeligere av å modne, men det er de barnløse i 20-årene som er lykkeligst.
Universitetet i Stavanger
Små barn klarer å uttrykke seg om vanskelige følelser etter et samlivsbrudd gjennom for eksempel bilder og bøker.
Kosmisk stråling øker dannelsen av små partikler i atmosfæren betydelig, viser de første resultatene fra eksperimentet CLOUD. Det styrker ideen om at strålingen påvirker skyer og klima.
Pilsens gjærmysterium kan være løst. Letingen etter en ukjent komponent i ølgjæret førte forskerne til en alkoholduftende skog på den andre siden av kloden, og 500 år tilbake i tid.
Parasitten Toxoplasma lurer rotter til å oppsøke katter. Men det virkelig urovekkende er at mikroorganismen også invaderer mennesker. Hva gjør den med hodene våre?
Målinger har vist stor oppslutning om Ap etter terroren 22/7, men valgforskere tror sympatien avtar. Ordfører i Frp-bastion satser på fire nye år med grep om kommunekassa.

Sider